En økonomisk krise er en alvorlig lavkonjunktur med stigende ledighed, lav og måske endda negativ økonomisk vækst, og den økonomiske aktivitet generelt er betydeligt lavere, end hvad økonomien egentlig var i stand til at præstere. Der er ikke nogen præcis definition af, hvor dyb en lavkonjunktur skal være, før den betegnes som en egentlig krise.

Desuden bruges udtrykket, især indenfor økonomisk historie, om mere langvarige strukturelle kriser, som f.eks. kan skyldes en uhensigtsmæssig produktionsstruktur.

Økonomiske og finansielle kriser

Begreberne økonomiske kriser og finansielle kriser er beslægtede, men ikke identiske. Økonomiske kriser er tilstande, hvor hele samfundsøkonomien og dermed størstedelen af befolkningen bliver ramt. Finansielle kriser eller finanskriser er som udgangspunkt en negativ udvikling indenfor den finansielle sektor, som typisk kun udgør en lille andel af den samlede økonomi.

En finanskrise kan f.eks. opstå i form af bratte kursfald, likviditetsproblemer og evt. konkurser blandt banker eller andre dele af finanssektoren. Dens umiddelbare konsekvens er typisk et tab for ejere med finansielle formuer, men derudover behøver den ikke at påvirke realøkonomien, dvs. produktion og beskæftigelse generelt. I mange tilfælde vil det, der oprindelig er en finanskrise, imidlertid sprede sig til resten af økonomien i form af fald i efterspørgslen efter varer og tjenester generelt, der igangsætter en lavkonjunktur. Faldet kan eksempelvis komme fra et fald i det private forbrug, fordi finanskrisen påvirker husholdningernes formue og deres forventninger til fremtiden negativt, eller via en kreditklemme, der gør det sværere for virksomheder at låne og derfor formindsker erhvervslivets investeringer.

Årsager til økonomiske kriser

Økonomiske kriser kan som nævnt udspringe af problemer i finanssektoren, men også opstå af andre grunde. Forskellige negative stød til den samlede efterspørgsel eller udbuddet i en økonomi kan forårsage en krise, eksempelvis en meget stram finans- eller pengepolitik eller prisstigninger på en vigtig råvare som olie.

Ofte vil der både være konjunkturelle og strukturelle elementer i en krise. Den kan f.eks. udløses af et konjunkturtilbageslag, der forlænges og forstærkes af nogle mere grundlæggende problemer i økonomien som uløste markedsfejl, eksempelvis systematiske informationsproblemer i den finansielle sektor.

Historiske kriser

Der har været mange økonomiske kriser i tidens løb. Nogle kendte kriser er:

  • Den Lange Depression, der startede i 1873, blandt andet som følge af stramninger i pengepolitikken i USA og Europa. I USA varede recessionen i 65 måneder, hvilket er den længste sammenhængende amerikanske recession, der nogensinde er målt
  • Den Store Depression i 1930’erne, der blev udløst af krakket på Wall Street i 1929, omtales ofte som den værste krise, verdensøkonomien nogensinde har oplevet. En fejlagtig pengepolitik og et fald i den internationale samhandel som følge af en stigende protektionisme medvirkede til at forstørre krisen
  • Oliekriserne i 1970’erne blev udløst af kraftigt stigende energipriser i kølvandet på uro i Mellemøsten. Det førte til stagflation i mange lande, dvs. en situation, hvor der på én gang var kraftigt stigende inflation og højere ledighed
  • De syv magre år 1987-1993: Som følge af en langvarig stram finanspolitik indledt af Kartoffelkuren oplevede Danmark syv år med en meget lav vækst. Arbejdsløsheden steg til knap 13 pct. i begyndelsen af 1994, det højeste niveau siden 2. verdenskrig
  • Finanskrisen i 2008 blev udløst af en boble på det amerikanske boligmarked, hvor længere tids stigende boligpriser pludselig blev afløst af et fald fra 2006. Det førte til en krise i den amerikanske og siden den europæiske finanssektor, der fra 2008 udviklede sig til den største globale økonomiske krise siden 1930’ernes depression
  • Coronakrisen i 2020, hvor den verdensomspændende epidemi førte til en sundhedskrise og et kraftigt fald i den økonomiske aktivitet, der i Danmark dog var relativt kortvarigt og blev afløst af en meget kraftig økonomisk vækst i 2021, mens epidemien endnu var i gang

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig