Bobler, inden for økonomi betegnelse for, at prisdannelsen ikke alene er afhængig af de grundlæggende markedsforhold, men også knyttet til andre forhold. Begrebet er især af betydning i forbindelse med prisdannelsen på finansielle fordringer og på ikke-reproducerbare varer, fx kunstgenstande, hvis forventede fremtidige pris er af stor betydning for den aktuelle pris. Store prisbevægelser kan forekomme som et udslag af spekulative forventninger om prisen. Hvis alle venter, at prisen i morgen vil være høj, kan priserne pludselig stige; man siger, at prisen indeholder en boble. Omvendt kan der forekomme pludselige og store prisfald — boblen brister — hvis tiltroen til fortsatte prisstigninger forsvinder. Ved rationelle bobler forstås, at prisdannelsen kan frigøre sig fra de fundamentale markedsforhold, selvom agenterne har rationelle forventninger. Forventningsdannelsen bliver i disse tilfælde selvopfyldende, og forhold, der egentlig er irrelevante for prisdannelsen, bliver af betydning alene af den grund, at alle tror, de er det.