Rationelle forventninger, inden for økonomi forventninger om økonomiske forhold, dannet ved brug af al tilgængelig information i overensstemmelse med den relevante økonomiske model; betegnes derfor også model-konsistente forventninger. Den amerikanske økonom John F. Muth (1930-2005) lancerede i begyndelsen af 1960'erne idéen om, at forventningsdannelsen skal tage udgangspunkt i den model, der menes at beskrive den eller de relevante variable. Hermed udnyttes al tilgængelig information optimalt, og systematiske forventningsfejl udelukkes i modsætning til ved mekaniske forventningsmodeller (se adaptive forventninger). Med rationelle forventninger udelukkes hverken muligheden for fejlagtige forventninger, eller at forventningsdannelsen kan indeholde selvopfyldende elementer (se bobler). Antagelsen om rationelle forventninger fik først afgørende betydning for den makroøkonomiske teori i forbindelse med den amerikanske økonom Robert E. Lucas' arbejde, der førte til nyklassisk økonomisk teori. Det er i dag alment accepteret, at antagelsen ikke er knyttet til en bestemt teoriretning, da forudsigelser, som er fremkommet under antagelsen om rationelle forventninger, afhænger af den tilgængelige information og den model, der beskriver de givne forhold.