Samfundsøkonomi er videnskaben om anvendelsen af et samfunds knappe resurser til dækning af menneskelige behov. Mens nationaløkonomi i sin betydning efterhånden er blevet synonymt med ordet økonomi, dækker samfundsøkonomi den oprindelige betydning af nationaløkonomi, nemlig at der er tale om økonomien som helhed og ikke om økonomi for enkelte beslutningstagere. Hele artiklen