Stagflation, (af 1. led i stagnation og 2. led i inflation), økonomisk fagudtryk for en særlig ugunstig økonomisk situation med lavkonjunktur, voksende ledighed og tiltagende inflation. Længe anså man en kombination af disse fænomener for en umulighed, hvilket støttedes af omfattende empiriske undersøgelser foretaget af W. Phillips (se Phillips-kurve). Phillips-kurven brød imidlertid sammen i 1970'erne: Der kom lavkonjunktur med stor arbejdsløshed i de fleste vestlige lande, samtidig med at inflationen fortsatte og forstærkedes, nu som omkostningsbestemt inflation betinget af olieprisomvæltningerne, et stærkt lønpres i mange lande og devaluering mv. Efter at inflationen er kommet under kontrol, betragtes stagflation af mange som et historisk fænomen.