Konrad Adenauers 89 års fødselsesdagsfest. Alfred Müller-Armack og Franz Thediec lykønsker fødselaren.
Alfred Müller-Armack til venstre er opfinderen af begrebet ´den sociale markedsøkonomi´. Her hilser han på Konrad Adenauer i anledning af sidstnævntes 89. års fødselsdag
Walter Eucken
Af .
Licens: CC BY SA 3.0

Den sociale markedsøkonomi er en særlig økonomisk model, som er navngivet og udviklet i Vesttyskland lige efter 2. Verdenskrig. I årtierne efter 2. Verdenskrig havde Vesttysklands økonomi bemærkelsesværdig stor succes målt på de gængse indikatorer som økonomisk vækst, eksport osv. Det særlige ved den vesttyske økonomi var bl.a., at man i Forbundsrepublikken Tyskland havde en særlig samfundsmodel, den såkaldte Soziale Marktwirtschaft (en ’social markedsøkonomi’). Begrebet blev opfundet af Alfred Müller-Armack (1901-1978), som var en af Konrad Adenauers rådgivere.

Den sociale markedsøkonomi som model bygger ikke i særlig stor udstrækning på keynesianske teser om effekten af finanspolitiske tiltag, som for eksempel den engelske og danske økonomiske politik gjorde i samme periode. Den sociale markedsøkonomi i Tyskland byggede i stedet ikke mindst på idéer udviklet af økonomen Walter Eucken (1891-1950).

En anden model end keynesianismen

Grundlaget for en succesfuld økonomisk politik var for Walter Eucken opbygningen af stærke juridiske og institutionelle rammer, som han kaldte Ordnungspolitik (kan bedst oversættes som ’regelbundet politik’). Reglerne, der skulle følges, drejede sig bl.a. om lave underskud på de offentlige finanser (man skulle ikke anvende offentlige budgetunderskud aktivt som i keynesianismen), regler om lav inflation, regler om skrap statslig konkurrencepolitik, der skulle splitte kartel- og monopolvirksomkeder, og regler om en uafhængig centralbank.

Den økonomiske retning, som Walter Eucken grundlagde, benævnes ordoliberalismen. Der skulle føres en økonomisk politik efter regler, som sikrer forudsigelighed og stabilitet. Walter Eucken anså i modsætning hertil laissez faire-liberalismen – som nogenlunde svarer til nutidens neoliberalisme – for at være uforenelig med princippet om retsstaten, da denne form for politik medførte for megen magt til monopolvirksomheder, som dominerer et bestemt område. Eucken var således både kritisk over for keynesianismen og neoliberalismen.

En økonomisk forfatning

Walter Eucken mente, at det økonomiske system skulle formes bevidst i form af en slags økonomisk forfatning. Det er ikke nok blot at overlade tingene til markedet, som det ser ud til ofte er holdningen i neoliberale lande som USA og Storbritannien. Eucken var også imod en keynesiansk målsætning om fuld beskæftigelse. En høj beskæftigelse skulle i stedet komme som konsekvens af en ordoliberal økonomisk politik.

Walter Euckens tænkning modsagde Friedrich von Hayeks begreb om ’spontane ligevægte’ i markedsøkonomien og mere generelt den neoklassiske skoles laissez faire-idealer. De ’spontane ligevægte’ kommer ikke af sig selv ifølge Walter Eucken. En stærk stat skulle hjælpe til med at skabe dem. Samtidig adskilte den sociale markedsøkonomis principper sig fra keynesianismens tendens til detailstyring. Økonomien skulle i stedet styres via den nævnte økonomiske forfatning med grundlæggende økonomiske rammer frem for via finanspolitikken at ville kontrollere den økonomiske udvikling. Walter Eucken var som nævnt modstander af anvendelsen af finanspolitiske underskud i forsøget på at sætte gang i væksten og beskæftigelsen. I stedet skulle man anvende de midler, som består i at fremme konkurrencen på markedet. Hartz-reformerne kan betragtes som et eksempel på anvendelsen af ordoliberalismen i nyere tid.

Fornyet interesse for social markedsøkonomi

I mange år var flertallet af anglo-amerikanske økonomer kritiske i deres syn på Walter Euckens tanker om den sociale markedsøkonomi. Ideen bag den sociale markedsøkonomi stred ganske enkelt mod den dominerende tænkning på de førende universiteter i USA og Storbritannien. Med tiden blev flere ledende økonomer imidlertid mere venligt stemt over for Walter Euckens økonomiske ideer om social markedsøkonomi, efterhånden som den tyske økonomi viste sig at have ganske stor succes målt på de gængse økonomiske indikatorer. Uanset hvad er der ingen tvivl om, at Walter Eucken har haft en stor og umiddelbar indflydelse på den økonomiske politik i Tyskland. Akkurat som John Maynard Keynes har haft i andre lande og herunder bl.a. Danmark.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig