Den energi, der kendetegnede britisk industri, handel og kolonial ekspansion i første halvdel af 1800-tallet, afspejles i periodens litteratur. Symptomatiske litterære udtryk er Thomas Carlyles heltedyrkelse, Charles Kingsleys "muskuløse kristendom" og Thomas Babington Macaulays optimistisk-liberale historieskrivning.

Men at den materielle fremgang også havde en bagside, kommer frem hos tidens store prosaist Charles Dickens, som havde et skarpt øje for de menneskelige omkostninger. Mens Dickens opretholdt en tro på det godes sejr, er der bitter samfundskritik hos Elizabeth Gaskell. William Makepeace Thackeray og Anthony Trollope betragtede hver på sin måde Victoriatidens menneskelige komedie fra et ophøjet perspektiv, og langt borte fra metropolens socialt polariserede liv skrev Brontë-søstrene dæmoniserede fortællinger om livet på landet.

Tro og tvivl i litteraturen

Der er kraftige efterklange af romantikken i Alfred Tennysons lyrik, der på én og samme tid besynger fremskridtet og udtrykker en følelse af personlig afmagt, grænsende til dødslængsel.

Tennysons tvetydige holdning med tro og tvivl blev kendetegnende for megen engelsk litteratur fra midten af 1800-tallet og frem til 1. Verdenskrig og modernismens gennembrud. Romanforfattere som George Eliot og George Meredith opponerede mod konventionel moral, mens de prærafaelitiske lyrikere og den meget produktive Robert Browning søgte tilflugt i en idiosynkratisk fremmanet fortid.

Tvivlen om og længslen efter åndelige og æstetiske holdepunkter kendetegner Matthew Arnolds lyrik og essayistik, men hvor Arthur Hugh Clough valgte den agnostiske position, valgte andre at konvertere til katolicismen, for eksempel prosaisten og teologen John Henry Newman og lyrikeren Gerard Manley Hopkins.

Litteratur i barnehøjde: Carroll og Lear

Lewis Carroll og Edward Lear bidrog med deres virkeligheds- og sprogproblematiserende prosa og vers fra "barnehøjde" til, at børn blev betragtet som selvstændige individer og ikke som ufuldkomne voksne.

Religionen problematiseres

Mod århundredets slutning blev engelsk litteratur i høj grad et instrument for udforskningen af alternativer til Victoriatidens gennemført borgerlige tilværelsessyn. Et opgør med anglikansk kristendom finder udtryk i Mary Wards (1851-1920) romaner, og Samuel Butlers afstandtagen til vedtagne victorianske værdiforestillinger problematiserer samtidig den darwinistiske teori, som vandt mere og mere frem.

Dekadence og æstetik

Med Walter Paters dyrkelse af det rent æstetiske, fx i romanen Marius the Epicurean (1885), kulminerede den såkaldt dekadente strømning, som var prærafaelitternes bidrag til efterromantikken, og som fik forskellige, men stadig bevidst æstetiske udtryk hos både ægteparret Browning, Algernon Charles Swinburne og William Morris.

Naturalisme og realisme i romanen

Mens romanforfatterne George Robert Gissing og Arnold Bennett søgte at virkeliggøre en franskinspireret naturalisme på engelsk grund, var 1800-tallets og det tidlige 1900-tals engelske roman karakteristisk ved en realisme, der rummer elementer af "romance", dvs. træk i både struktur (for eksempel melodrama) og emne (for eksempel dæmoni), der supplerer en traditionel virkelighedsopfattelse med udprægede fantasielementer.

Det ses tydeligt i prosafiktion af H.G. Wells, A. Conan Doyle, Wilkie Collins, Bram Stoker og Robert Louis Stevenson, der kom til at danne grundlag for megen af 1900-tallets masseudbredte genrefiktion. Hos både Thomas Hardy, hvis nedstemte tone har meget tilfælles med den ligeledes dystert sindede lyriker A.E. Housman, og Joseph Conrad sætter denne særlige form for "romantisk" realisme sig igennem i form af en til tider næsten påtrængende symbolik.

Internationalt orienterede forfattere: Kipling, Conrad, James og Forster

Rudyard Kiplings vers og prosafiktion er hovedsagelig en hyldest til Det Britiske Imperium som en global civilisationskraft, hvorimod imperietemaet spilles igennem i mol i Conrads fortællinger.

Den amerikanske prosaist Henry James, der boede i England, interesserede sig for betydningen af mødet mellem forskellige nationale kulturer, og i den ligeledes internationalt orienterede E.M. Forsters prosafiktion tegnes et klaustrofobisk billede af det borgerlige England som et sjælens fængsel.

Dramaet i England og Irland

Selvom teatret var et umådelig populært underholdningsmedium i 1800-tallets England med melodrama som foretrukken genre, fostredes nye dramatikertalenter dog først mod slutningen af århundredet med norske Henrik Ibsen som forbilledet.

Arthur Pinero skrev well-made plays på stribe, men med voksende samfunds- og kulturkritisk vinkel. I sprudlende dialoger spiddede Oscar Wilde borgerlig bornerthed, og George Bernard Shaw vendte op og ned på vedtagne idéer og normer.

Både Oscar Wilde, George Bernard Shaw og W.B. Yeats havde irsk baggrund, men kun Yeats fik, som en af igangsætterne af den irske renæssance, betydning i hjemlandet med skuespil i national-mytologisk stil.

Poesien i begyndelsen af 1900-tallet

Romantikkens sidste efterklange findes i Edward Marsh' (1872-1953) yderst populære samlinger Georgian Poetry, 1-5 (1912-1922), hvis patriotisk-idylliske tone ligesom hele den victorianske og edwardianske verden blev ødelagt af 1. Verdenskrig.

Krigens litterære momument blev sat i "skyttegravsdigternes" elegiske og ironiske lyrik, der effektivt udtrykte den følelse af generel eksistentiel desillusionering, som blev et af udgangspunkterne for modernistisk engelsk litteratur.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig