Edward Lear, 1812-1888, britisk maler og forfatter. Lears tidligste arbejder er illustrationer til zoologiske bøger. På sine mange rejser i Sydeuropa og Nærorienten udførte han tegninger og akvareller af byer og landskaber, og hans tekniske mesterskab førte til en ansættelse som tegnelærer for dronning Victoria i 1845. Han har udgivet en række rejsebøger foruden mange samlinger af nonsensdigte, indledt med A Book of Nonsense i 1846.