George Robert Gissing, 1857-1903, britisk forfatter. Gissings uddannelse blev brat afbrudt, da det blev opdaget, at han stjal for at forsørge den prostituerede, han boede sammen med. Efter skandalen var han 1876-77 i USA, hvorefter han slog sig ned i London. Her levede han kummerligt af privatundervisning og siden af sit forfatterskab og af journalistik. Workers in the Dawn (1880) er den første af mange romaner, hvoraf den kendteste er New Grub Street (1891). Denne naturalistiske roman rummer et bittert angreb på tidens litterære liv og viser, hvordan de smarte og samvittighedsløse klarer sig, hvor de hæderlige går til grunde, samt at talent ikke altid er nok til at overvinde sociale handicap. Gissing skrev også rejsebøger og noveller. Efter hans død blev hans bøger glemt for en tid, men den følsomme engelske naturalist har siden 1960'erne været genstand for stigende interesse.