Naturalistisk, 1) naturtro; virkelighedsnær. 2) vedr. naturalisme.