Gerard Manley Hopkins, 1844-1889, britisk lyriker, jesuiterpræst og klassisk filolog. Hopkins, der var inspireret af middelalderfilosoffen Johannes Duns Scotus' fremhævelse af intuitiv helhedsoplevelse, søgte et digterisk udtryk, der kunne rumme en tings essentielle skønhed — dens "inscape" — af den læsende eller lyttende oplevet som en særlig energi — dens "instress". I stedet for traditionel engelsk metrik udviklede Hopkins sin "sprung rhythm" byggende på trykprincipper. Hopkins' nybrydende formopfattelse, der forhindrede udgivelse i hans egen levetid, kommer klart frem i hans måske berømteste digt "The Wreck of the Deutschland" fra 1875 om fire nonners død ved et skibsforlis. Hopkins' ven Robert Bridges publicerede enkelte digte posthumt, men en egentlig samling udgav han først i 1918. Hopkins' indflydelse på moderne engelsk digtning har siden været betydelig.