A.E. Housman, Alfred Edward Housman, 1859-1936, britisk lyriker og klassisk filolog. Housman blev uddannet ved Oxford og var efter en mislykket eksamen i nogle år kontorist, men vandt gradvis videnskabelig respekt ved sine lærde artikler om latinske forfattere og blev 1892 professor i latin i London og 1911 i Cambridge. Hans lyriske produktion er lille, men udsøgt. Den er inspireret af en stor homoerotisk passion, men udtrykket er som i Shakespeares sonetter helt alment. Digtene i A Shropshire Lad (1896) og Last Poems (1922) forener dyb pessimisme med dyrkelse af ungdommen og naturen. Housman bruger firelinjede, folkeviseinspirerede strofer og er desuden påvirket af klassisk lyrik og af Heinrich Heine. Fra 1933 stammer hans omstridte, men indflydelsesrige litteraturteoretiske forelæsning The Name and Nature of Poetry.