Robert King Merton, 1910-2003, amerikansk professor i sociologi. Igennem sin karriere videreudviklede Merton den sociologiske funktionalisme. Som svar på sin egen kritik af funktionalismens abstrakte teoretisering formulerede Merton idéen om den farbare middelvej mellem den teoretiske og den empirisk orienterede sociologi, kaldet "teorier på et mellemniveau". Hans hovedværk, Social Theory and Social Structure (1949), indeholder hans vigtigste essays, herunder "Den selvopfyldende profeti" (se selvopfyldende profeti) og "Latente og manifeste funktioner". I sidstnævnte demonstrerede han nødvendigheden af at arbejde med begge disse funktioner. Således har fx regndansen hos en række nordamerikanske indianere både en latent funktion, da den skaber sammenhold, og en manifest funktion, da den udtrykker ønsket om regn til afgrøderne. Ud over sine teoretiske bidrag bidrog Merton også til udviklingen inden for en række andre sociologiske kerneområder, herunder videnssociologi, sociologisk metode, afvigelse samt organisationssociologi.