Faktaboks

Mern Kirke
Sogn
Mern Sogn
Provsti
Stege-Vordingborg Provsti
Stift
Roskilde Stift
Kommune
Vordingborg Kommune
Mern Kirke
Mern Kirke, hvor man på gavlene kan se, at der løber en trappefrise i zigzag med dekorative blændinger. Foto: 2011.
Af .
Licens: CC BY SA 3.0

Mern Kirke er en sognekirke, der ligger i Mern cirka 13 kilometer østnordøst for Vordingborg.

Kirkegården

Kirkegården er efter middelalderen angiveligt udvidet mod syd og vest. Der er indgang med kørelåge fra syd og fra øst.

Kirkebygningen

Mern Kirke

Mern Kirke set fra nordøst. Foto: 2015.

Mern Kirke
Af .

Kirken i munkesten har som kerne et romansk skib med kor. Den fik tidligt en forlængelse mod vest, og den blev ved de sengotiske ombygninger så stærkt omformet, at den nu opfattes som toskibet, eller på grund af de to nordkapeller, næsten treskibet. Det sengotiske vesttårn markerer dog den gamle kirkes længdeakse. Desuden kaldes bygningstypen en langhuskirke, da den har et langt kirkerum, hvor skibet og koret går i et.

Kirken står i dag hvidkalket med røde tegltage.

Af den romanske murstenskirke står nu kun korets østgavl samt rester af skibets langmure. Korgavlen har bag en sengotisk støttepille rester af det oprindelige østvindue, og der kan ses dele af gavlens svagt fremspringende murpiller, såkaldte lisener, på hjørnerne. I skibet har der oprindeligt været en dør mod syd, en dør mod nord, tre vinduer i hver langmur og lisener på murene, men af dem er der kun bevaret rester af enkelte vinduer i murværket og dele af lisenerne over tilbygningernes hvælv.

I skibets forlængelse mod vest har der været en syddør og angiveligt et vindue både mod nord og mod syd. I dag er der kun fragmenter tilbage af døren i den nuværende, og sydvinduet står som en rundbuet niche.

I perioden 1510-1520 blev kirken udsat for omfattende om- og tilbygninger. Koret blev udvidet, så kirken blev et langhus. Mod syd blev der tilføjet fire sammenhængende kapeller i hele langhusets længde, mens der mod nord blev opført en tilbygning midtfor. Ved korets udvidelse til skibets bredde har man så vidt muligt skånet dets romanske østmur, men overdækket dens midte med en mægtig støttepille. Taggavlen er prydet med gotiske dekorationer af trappeformede kamtakker og prydblændinger, dvs. murnicher.

Ved ombygningen blev der indsat fire krydshvælv i langhuset, tre krydshvælv i sydkapellerne og to krydshvælv i nordtilbygningen. Tårnets krydshvælv og trappehuset er begge samtidige. Den spidse tårnbue er ganske lille og lav.

Den sydlige udbygning

Den sydlige udbygnings østlige mur går i et med korets gavl. Lisener, der minder om kirkens romanske, markerer hjørnerne og fagene mellem flere af kapellerne. Både mod øst, vest og i alle de fire sydfag har der været gotiske, spidsbuede vinduer. I andet fag fra øst har der desuden været en dør, som nu er forsvundet. På gavlene løber der en trappefrise i zigzag, og herover er der dekorative blændinger.

Den nordlige udbygning

Den nordlige udbygning på to fag er bæltemuret med kridtkvadre. Den har i sin vestlige mur haft en fladbuet dør i et spidsbuet felt i muren. I den nordlige mur er der over et af de nuværende vinduer et spidsbuet stik over et nu forsvundet vindue. Det er et vidnesbyrd om, at tilbygningen, som nu har halvtag med nye endegavle, har været højere og formodentlig har været udformet som den sydlige.

Tårnet

Lidt efter den store ombygning er der opført et tårn vest for skibet. Det har bredde som langhuset. I tårnets øverste del er der i langmurene over hinanden to tvillingeglamhuller (dvs. to vinduer, hvorfra klokkens klang kan undslippe), hvoraf de nederste sidder i spidsbuede felter og de øverste i fladbuede. I gavlene er der et glamhul nede mod vest og et oppe mod øst. Taggavlen har kun bevaret tre kamtakker hver, og den østlige gavl prydes af en irregulær korsblænding.

Vinduer og hvælvinger

Kirken har spidsbuede vinduer med støbejernsstel med kulørte glas fra 1922 i hovedrummet.

Kirkens indre

I det indre står kirken hvidmalet. Rummet bærer præg af det murede, krydshvælvede loft. Den romanske triumfmur forsvandt ved forlængelsen af koret i starten af 1500-tallet.

Kalkmalerier

Mern Kirke

Kalkmaleri i Mern Kirke. Her er det Marias himmelkroning. Foto: 2015.

Mern Kirke
Af .
Mern Kirke

Kalkmaleri i Mern Kirke. Her ses et udsnit af Marias himmelkroning. Foto: 2015.

Mern Kirke
Af .

I det nordøstlige kapel er der på den østlige væg rester af en sengotisk dekoration fra 1490-1510. Kalkmaleriet afbilder en del af Marias historie.

På og omkring buerne i kirken er der sirligt udførte historicistiske kalkmalerier. De har forskelligt rankeslyng og planteornamentik.

Inventar

Mern Kirke

Kalkmaleri i Mern Kirke. Her ses Marias himmelkroning formentlig udsmykning til et sidealter. Foto: 2015.

Mern Kirke
Af .

Der er bevaret en del middelalderligt inventar. Der er i kirken et lille kristushoved fra 1400-tallet, som er på en ny trætavle. Hovedet ses i trekvartprofil med en tovsnoet tornekrone og lukkede øjne. Det er sikkert fra en altertavle eller et lille krucifiks.

Døbefonten

I skibet ved indgangen til det vestligste af nordkapellerne ses fx den romanske døbefont af granit, som dog senere er hugget glat og regulær. Den har en cylinderformet kumme, skaft og skaftring, som er hugget i et.

Den gamle altertavle

I det nordvestlige kapel står den gamle altertavle fra renæssancen. Den er af den såkaldte katekismustype, hvor de centrale dele af tavlen er dekoreret med skriftsteder.

Tavlen er angiveligt af Bårse Herreds snedker, og den er beslægtet med tavlen i Allerslev Kirke. Altertavlen har således seks felter med tekst delt af hermer, dvs. halvfigurer på halvsøjler, og pilastre, dvs. halvsøjler. I siderne er der dekorative storvinger og søjler med prydbælter, hvorunder der ses små relieffer, som forestiller Kristi opstandelse. På toppen er der to felter med våbenskjolde indrammet af søjler og kronet af en fronton, dvs. et dekorativt element.

Prædikestolen

Prædikestolen fra højrenæssancen er opsat i 1596. Den er antagelig af Bertel Snedker fra Vordingborg.

I fagenes store felter er der relieffer, af hvilke de første fire er anbragt i såkaldte muslingeskalsnicher. Her ses afbildninger af indtoget i Jerusalem, opstandelsen, Jonas udspyes af havuhyret, en bedende mand i lang kjortel samt Vordingborglensmanden Henrik Lykkes (1555-1611) og Fru Karen Banners (1559-1616) våben- og navnetræk. Lydhimlen, dvs. baldakinen over prædikestolen, er samtidig med prædikestolen.

Døren i våbenhuset

I kirken er der en dør fra 1637. Den har dekorative jernbeslag og låseanordning. På døren står årstallet, og her ses forskellige dyr, fx en løve, en drage og en slange. Nøgleskiltet har drageform, og håndtagets opstående stang forestiller kobberslangen i ørkenen. Det sidstnævnte motiv har udpræget renæssancekarakter, mens de andre beslag måske er kopierede efter en ældre, sandsynligvis senromansk, kirkedør.

Altertavlen

Mern Kirke

Tegning af døren på Mern Kirke. Tegningen er fra 1876.

Mern Kirke
Af /Det Kgl. Bibliotek.

Altertavlens træværk er historicistisk med fialer, dvs. små prydspir, der efterligner gotiske spir. I midten er der et stort maleri fra 1858 af nadverens indstiftelse, som er udført af J.L. Lund og skænket af enkedronning Caroline Amalie.

Kirkebænke

Kirkens bænke er omdannet i 1905, men dørene med arkader og nordsidens gavle med joniske pilastre stammer fra omkring år 1630. Sydsidens bænke, der har toscanske pilastre, og indgangspanelerne, der har rundbuede arkader med hjørnerosetter, er noget ældre, fra omkring år 1600.

Gravminder

I kirken er der to gravsten. Den ene, som er i skibets østlige fag ved alteret, er fra 1612 over Hr. Niels Hansen (og hans tre hustruer, Anne Sørensdatter (død i 1580), Margrete Thomasdatter (død i 1596) og Sara Bendtsdatter (død i 1612) samt hans otte børn. Stenen har i hjørnerne fordybede liljeornamenter.

Den anden gravsten kan ses i skibets østlige væg, og den er fra 1747 over Lars Terpager og hustru Anna Schutz (1698-1746). Den har langs randen dekorative indhugninger.

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig