Kamgavl, gavlmur, hvis øverste del rager op over bygningens tagflade. Denne del kan være glat eller udformet dekorativt med kamtakker eller svungen afslutning som fx renæssancens "vælske" gavle. Kamgavle er som regel afdækket med tagsten.