Oldkirken, gængs betegnelse for den kristne bevægelse fra aposteltiden frem til 500-tallet. Efter Jesu død missionerede apostlene i hele Middelhavsområdet, og der opstod hurtigt en fast organisation, der dels opdelte området i forskellige jurisdiktioner, dels udviklede en gudstjenesteform og løbende klarlagde en egentlig kristen lære. Allerede i 100-tallet havde bispeembedet funktion som øverste myndighed for et afgrænset område, hvor præste- og diakonembedet var underordnet, mens biskopperne på konciler afgjorde lære- og personspørgsmål i fællesskab. Hele artiklen