Arkandisciplin, (af lat. arcanum 'hemmelig, mystisk ting'), den hemmelighedsfuldhed, hvormed man i oldkirken omgav dåb, nadver, trosbekendelse og Fadervor ved at udelukke udøbte fra visse dele af gudstjenesten. Arkandisciplin var formentlig et led i optagelsen i de kristne menigheder, måske inspireret af Jesu ord om Guds riges hemmeligheder (Mark. 4,11).