Papias, biskop i Hierapolis i Frygien i Lilleasien, der ca. 140 skrev en Udlægning af Jesu ord i fem bøger, hvoraf kun fragmenter kendes, især i afskrift hos Euseb. Papias skal have kendt presbyteren Johannes og flere af Jesu andre disciple, og han var bekendt med Matthæus- og Markusevangeliet. I nutiden er der udbredt enighed om, at Papias-fragmenterne er så godt som værdiløse.