Longinus, den romerske soldat, der stak den korsfæstede Jesus i siden med sit spyd (Joh. 19,34). Hans navn findes ikke i NT, men stammer fra den kristne legendedannelse, som opstod i de oldkirkelige århundreder. Legenden rummer langt flere oplysninger om hans person, bl.a. at han var blind, men blev seende ved en dråbe af Jesu blod og levede resten af sine dage som kristen.