Diognetbrevet, kristent skrift formentlig fra 200-tallet, traditionelt henregnet til de apostolske fædre. Diognet er navnet på brevets adressat, mens forfatteren er i øvrigt ukendt; sproget og stilen peger i retning af, at han må have tilhørt samfundets højere lag. I brevet fremstår kristendommen som den sande religion, mens holdningen til jødedommen er meget negativ. Der lægges stor vægt på at fremhæve kristen livsførelse og Guds frelsesplan, samtidig med at forfatteren næsten ikke omtaler Jesu jordeliv og den kristne kirke. I den kristne overlevering fra resten af oldtiden og hele middelalderen findes intet spor af dette særprægede skrift.