Meliton fra Sardes, d. før 190, biskop og teolog. Eusebs kirkehistorie anfører titlerne på en række af hans skrifter, hvoraf kun få fragmenter er overleveret. Han skrev bl.a. en apologi og synes at have taget stilling til alle sin samtids teologiske spørgsmål. Således vendte han sig imod montanismen og imod Markion og forsvarede den gamle østkirkelige påskeberegning. Vigtigst er en i nyere tid fundet påskehomili, der giver væsentlige oplysninger om den oldkirkelige prædiken. Hvorfor hans skrifter hurtigt blev glemt, vides ikke.