Klemensbrevene, Clemensbrevene, to af de græske skrifter, der indgår i de apostolske fædre. Forfatteren ansås i ældre tid for at være identisk med den Clemens, som Paulus nævner i Filipperbrevet 4,3. De to breve har imidlertid forskellig oprindelse og stammer ikke fra én og samme forfatter. 1. Klemensbrev er et brev fra ca. 96 e.Kr. fra den romerske menighed til menigheden i Korinth i anledning af, at yngre kræfter havde afsat lederne i Korinth. Med udførlige begrundelser hentet fra Bibelen argumenteres der for, at de afsatte ledere genindsættes i deres embeder. En delegation på tre navngivne mænd har overbragt brevet og vil utvivlsomt sørge for, at opfordringen bliver efterkommet. 2. Klemensbrev er slet ikke et brev, snarere en prædiken fra ca. 150 e.Kr.