Faktaboks

Ågerup Kirke
Sogn
Ågerup Sogn
Provsti
Roskilde Domprovsti
Stift
Roskilde Stift
Kommune
Roskilde Kommune
Ågerup Kirke - Roskilde

Ågerup Kirke set fra sydøst. Kirken er en langhuskirke, da koret og skibet går i ét. På gavlene er der trappeformede kamtakker, som er et typisk gotisk træk.

Ågerup Kirke - Roskilde
Af .

Ågerup Kirke vidner med sine middelalderlige ombygninger om skiftende tiders behov før Reformationen i 1536. Desuden er der i kirken bevaret forskellige stykker inventar fra kirkens lange historie.

Kirken ligger i den sydøstlige ende af Ågerup by, omtrent ni kilometer nordøst for Roskilde.

Kirkebygningen

Ågerup Kirke - Roskilde

Våbenhuset blev formentlig bygget til i 1300-tallet, mens tårnet er fra begyndelsen af 1400-tallet. Øverst på tårnet er der glamhuller til klokkernes lyd.

Ågerup Kirke - Roskilde
Af .

Kirken kaldes en langhuskirke, da den har et langt kirkerum, hvor skibet og koret går i et. Den består af et romansk skib, som i den sengotiske periode fik et nyt kor med et sakristi (et præsteværelse) mod gavlen. I den unggotiske periode opførte man våbenhuset, og i højgotisk tid byggede man tårnet.

I dag er kirken hvidkalket, og den har røde tegltage.

Den romanske kirke

Kirken er opført i den romanske periode, som dækker årene 1050-1275. De romanske kirker blev bygget i rundbuet stil, og en del var i natur- og teglsten. I Ågerup er kirken opført i granit og kridtsten. Af den romanske kirke er kun skibet bevaret.

I skibet har der oprindeligt været en dør mod syd og en mod nord. Syddøren er endnu i brug om end i omdannet form, mens norddøren er muret til. Hver af skibets langmure har haft et lille romansk vindue. De nuværende vinduer er antageligt fra første halvdel af 1900-tallet.

De gotiske tilbygninger

Teglstenene kom til Danmark i middelalderen. Det gav mulighed for, at man kunne bygge billigere og nemmere, og i den sene middelalder blev det i den nye, gotiske stil. Tilbygningerne er opført i brændt tegl kaldet munkesten, som er lidt større end nutidige mursten. Den gotiske stil er kendetegnet ved dekorationer af trappeformede gavle med kamtakker og systemer af dekorative murnicher i form af blændinger, og særligt var der præference for høje spidsbuer.

Ældst af kirkens tilbygninger er antageligt våbenhuset fra 1300-tallet. Det har en glat gavl med en kam dekoreret med tinder i top og bund. Den spidsbuede dør er udført i nyere tid. Dernæst kommer tårnet fra 1400-tallets begyndelse, som har glamhuller til klokkernes lyd, glatte taggavle og gotiske kamtakker.

Omkring år 1500 rev man det romanske kor ned og opførte det nuværende, som går i et med skibet. Det har i gavlen et lille rum til præsten, et sakristi. Langmurene er udsmykket med mønster i murværket, som kaldes bloktandgesims, og taggavlen med højblændinger og kamtakker.

Kirkens indre

Kirken er i det indre hvidkalket, og kirkerummet bærer i høj grad præg af dets krydshvælvede lofter. Hvælvene kom til i den gotiske periode, hvor man med teglstenene nu kunne lave de lette, opadstræbende hvælv. Her erstattede man det oprindelige bjælkeloft med hvælv, som man byggede ind i den eksisterende, romanske kirke.

Inventar og gravminder i Ågerup Kirke

I Ågerup Kirke blev bænkene i 1925 udskiftet til de nuværende, som har enkle, rektangulære gavle. Derudover er inventaret fra flere forskellige perioder, hvor særligt middelalderen og rokokoen er rigt repræsenteret.

Middelalderens inventar

I koret står der en romansk døbefont af granit af den såkaldte Roskildetype. Dens kumme har foroven en mindre rundstav, dvs. et profileret bånd, og ved overgangen til foden er der en kraftigere.

Renæssanceinventar

Prædikestolen fra omkring 1620 er i højrenæssancestil. I de fire fag er der arkader med relieffer af gravlæggelsen, opstandelsen, himmelfarten og dommedag. På hjørnerne står der dyde-hermer, dvs. halvfigurer på halvsøjler, der repræsenterer håb, tro, kærlighed, retfærdighed og mådehold.

Altertavlen er fra 1629. Den er fra den sene renæssance, og den er bygget op omkring en gesims, som bæres af to par af korintiske søjler med dekorative bælter om bunden, hvori der er relieffer af dyderne styrke, retfærdighed, kærlighed og klogskab. Imellem de yderste søjler er der arkader med skriftsteder, og på ydersiden af altertavlen er der såkaldte storvinger med ovale relieffer af Moses og Johannes Døberen. Over gesimsen ses topstykket med en lignende komposition. I midterfeltet er der et maleri af korsfæstelsen.

Barokkens inventar

Alterbordets panel fra 1652 er fra barokken, og det er udført af Caspar Snedker i Roskilde. Forsiden har fire felter, og kortsiderne har hver to felter, der foroven og forneden afsluttes af værkstedets sædvanlige, dobbelte bladbøjler. Felterne flankeres af stive, kluntet skårne hermer, som på forsiden forestiller evangelisten Johannes, måske Peter og Kristus med verdenskuglen, Paulus og måske Andreas (med omvendt, latinsk kors). I felterne er der malet manierede figurer af profeterne Esajas, Jeremias, Ezekiel og Daniel.

Gravminder

Desuden er der i kirken to gravsten fra 1600-tallet og en fra 1700-tallet.

Kirkegården

Kirkegården har bevaret sine gamle grænser, og den er omgivet af en middelalderlig mur af kampesten og munkesten. Den har hovedindgang mod nord, hvor der oprindeligt har været en portal, men i dag er kun pillerne bevaret.

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig