Moses

Moses, der myndigt viser tavlerne med De Ti Bud frem for folket efter at være steget ned fra bjerget Sinai. H.V. Bissens bronzestatue fra 1858 blev i 1859 opstillet til højre for hovedindgangen til Københavns Domkirke, Vor Frue Kirke i Nørregade.

.

Moses med De Ti Bud.

.

Moses er én af de vigtigste skikkelser i Det Gamle Testamente. Moses formidlede den pagt mellem Gud og Israel, som er grundlaget for Moseloven med De Ti Bud, og han er den centrale figur i Bibelens fem første skrifter, Mosebøgerne, jødernes Torah. I islam har Moses, på arabisk Musa, status som en stor profet, og i Koranen genfindes adskillige bibelske og efterbibelske traditioner om ham.

Faktaboks

Etymologi
Navnet Moses kommer af hebraisk Moshe, på græsk-latin Moyses.

Moses' barndoms- og ungdomshistorie fortælles i 2. Mosebog. Han var af Levi stamme og blev født i Egypten. Da egypterne ville dræbe alle nyfødte israelitiske drenge, overlevede Moses ved som spæd at blive sat ud på Nilen i en kurv. Faraos datter fandt ham og lod ham opdrage ved hoffet. Som voksen dræbte han en egypter, som havde mishandlet en jødisk slave, og måtte flygte til midjanitternes land, hvor han blev gift med præsten Jetros datter, Sippora.

Gud åbenbarede sig for ham i den brændende tornebusk ved bjerget Horeb (Sinai) og pålagde ham at føre Israel ud af Egypten. Med hjælp fra sin ældre bror, Aron, lykkedes det Moses at føre israelitterne ud, efter at egypterne var blevet ramt af de ti plager. På vejen ud i ørkenen ledte Moses folket gennem Sivhavet ("Det Røde Hav" er en senere identifikation), der åbnede sig for dem for derefter at skylle sammen om den forfølgende Farao og hans hær.

På Sinaibjerget i ørkenen fandt pagtstiftelsen sted mellem Gud og Israel med Moses som mellemmand, og efter 40 års ørkenvandring førte han folket frem til Kanaans grænse. Selv døde Moses på bjerget Nebo, før han nåede at betræde det forjættede land.

Inden for gammeltestamentlig forskning hersker der stor uenighed om, i hvilket omfang beretningen om Moses svarer til et historisk forløb. Forskerne har hæftet sig ved Moses' mange roller: Profet, folkeleder, talsmand over for Gud, lovgiver m.m., og de betragter ham gerne som en legendarisk figur, som har knyttet mange forskellige traditioner til sig. Fra anden side er det blevet fremhævet, at det ville være umuligt at forklare den israelitiske monoteismes fremkomst uden Moses som mellemmand. Argumentet er videnskabeligt uden betydning, men viser, hvilke følelser Moses endnu i nutiden er i stand til at vække hos moderne bibellæsere.

I billedkunsten ses Moses ofte afbildet med sin stav og med Lovens tavler (De Ti Bud), og scener fra hans liv er gengivet gennem hele kunstens historie. Særlig kendt er Michelangelos statue af Moses (1513-1516) i kirken San Pietro in Vincoli i Rom; her er han vist med horn i panden, et træk der kan bygge på en fejllæsning eller fejlskrivning af Bibelens latinske facies coronata ('skinnende ansigt'), som er blevet til facies cornuta ('hornet ansigt'). Det ses også i andre fremstillinger af Moses.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig