Forklarelsens Bjerg, det bjerg, hvor Jesus for øjnene af tre af sine disciple forvandledes, "hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset" (Matth. 17,1-9). Bjerget er traditionelt blevet identificeret med Tabor.