Aron var Israels første ypperstepræst, indviet af sin yngre bror Moses (3.Mos., kap.8). Sammen forhandlede de med Farao om Israels udvandring fra Egypten, men tekster i 2. og 4. Mos. antyder et modsætningsforhold imellem dem. Da Aron er "stamfader" til Jerusalems øverste præsteskab, kan dette afspejle konflikter mellem kongemagt (profetisme) og præsteskab.