Andreas, discipel af Jesus, bror til Simon Peter. Evangelierne fortæller, at han var en af Jesu første disciple - ifølge Johannesevangeliet var han ligefrem den første. Ellers omtales han kun sporadisk i NT, men nævnes i samtlige lister over de tolv udvalgte disciple. Andreas' navn var knyttet til traditionen om tolv disciple, der fulgte Jesus, men deres rolle fortonede sig, da jødekristendommen forsvandt. I den senere overlevering fik Andreas dog tillagt en vigtig rolle som kirkegrundlægger; de apokryfe Andreas-akter fra ca. 200 e.Kr. lader ham missionere ved Sortehavet og i Grækenland, hvor han korsfæstes på et X-formet kors, se andreaskors. I 357 blev hans jordiske rester ført til Konstantinopel, hvor han regnedes for grundlægger af byens bispedømme. Også den russiske kirke henfører sin oprindelse til den hellige Andreas.