Våbenhus, forhal til en kirke, tilbygget ud for den ene eller begge indgangsdøre. Ud over at fungere som vindfang kunne våbenhuset bruges til liturgiske indledningsceremonier og til skrifte foruden flere verdsligt prægede aktiviteter som skole, gildesal og opbevaring af bl.a. landeværnets våben.