Reproduktion, (af re- og produktion), i grafisk betydning en metode til at trykke og mangfoldiggøre en gengivelse af et billede, en tegning, et fotografi o.l. Fra bogtrykkets og dybtrykkets tidligste tid anvendtes håndværksbaserede reproduktionsteknikker som fx træsnit og kobberstik (grafik). Dette var også tilfældet fra slutningen af 1700-tallet med den da nye teknik, litografi. I løbet af 1800-t.s anden halvdel dannede den fotomekaniske teknik baggrund for en række nye reproduktionsteknikker som lystryk, klichéfremstilling (kemigrafi) og i 1900-t. den offsettrykte reproduktion; se raster. Samtidig kombineredes fototeknikken med kendte teknikker til fx fotolitografi og fotogravure. Scanning er den almindeligste reproduktionsteknik sidst i 1900-tallet; motivet digitaliseres for senere at blive overført til en offsetplade eller dybtrykscylinder og blive trykt. Se også bogtryk og farvetryk