Fotolitografi, (gr. foto- + litografi), aftryk af billede fra litografisk sten.