Emmanuel Macron.
Den 9. juni opløste præsident Macron Nationalforsamlingen og udskrev valg. Årsagen var det netop afsluttede europaparlamentsvalg, hvor præsidentens centrumkoalition led stort nederlag til højrefløjspartiet Rassemblement National. Dette blev opfattet som en slags folkeligt mistillidsvotum til den siddende regering, og præsidenten reagerede altså ved at lægge ansvaret for Frankrigs fremtid over på befolkningen, som han sagde under sin tv-transmitterede tale.
Emmanuel Macron.
Af /AFP/Ritzau Scanpix.

Der er valg til Frankrigs parlament i 2024. Ved valget til Europa-Parlamentet den 9. juni fik den siddende regeringskoalition et så stort nederlag, at præsident Emmanuel Macron valgte at opløse Nationalforsamlingen og udskrive nyvalg. Valgets første runde blev afholdt den 30. juni, og den anden runde afholdes den 6. og 7. juli. I visse oversøiske departementer afholdes valget pga. tidsforskellen dagen før. Resultatet af første valgrunde bekræfter foreløbig prognoserne, nemlig at Macrons koalition får endnu et nederlag, at yderfløjene bliver styrket, og at Frankrig bevæger sig ud i politisk kaos de kommende år.

Den franske valglov foreskriver, at der skal afholdes valg til Nationalforsamlingen hvert femte år umiddelbart efter præsidentvalget. Præsidenten kan imidlertid udskrive nyvalg, hvis han eller hun skønner, at den politiske situation kræver det.

Medlemmerne af Parlamentets andet kammer, Senatet, vælges af et valgkollegium, der hovedsageligt består af folkevalgte i kommuner og regioner. Senatorerne vælges for en seksårig periode, hvoraf halvdelen kan fornyes hvert tredje år. Der er således ikke valg til Senatet nu.

Parlamentsvalget i 2022: baggrunden for valget i 2024

Det seneste valg blev afholdt den 12. og den 19. juni 2022. Det skete i tilknytning til præsidentvalgets anden runde den 24. april 2022, hvor præsident Emmanuel Macron blev genvalgt. Parlamentet kunne således i princippet havde siddet til foråret 2027.

Det sidste parlamentsvalg gav imidlertid en kompleks parlamentarisk situation. Den så ud som følger:

Centrumkoalitionen Ensemble !

Præsident Macrons koalition, Ensemble !, der består af hans eget parti Renaissance og forskellige mindre koalitionspartnere, blev den største gruppe i Nationalforsamlingen. Men den blev det med blot 245 (hvilket var en nedgang fra 348) ud af de 577 pladser. Således mistede Ensemble ! sit absolutte flertal.

Venstrekoalitionen NUPES

NUPES (Nouvelle Union Populaire écologiste et sociale, på dansk: Den nye folkelige økologiske og sociale union) var en venstrefløjskoalition, der blev dannet til lejligheden. Den bestod af:

 • La France insoumise, forkortet LFI (hvilket kan oversættes til Det ukuelige Frankrig), som kan karakteriseres som et venstrepopulistisk parti
 • Parti socialiste, forkortet PS
 • Europe, Écologie, les Verts, forkortet EELV (De grønne)
 • Parti communiste français, som aldrig kaldes andet end forkortelsen PCF.

Venstrefløjskoalitionen NUPES vandt 142 pladser, hvoraf over halvdelen (75) tilfaldt La France insoumise.

Højrefløjens partier les Républicains og Rassemblement National

Til højre fik det traditionelt dominerende borgerlige parti, les Républicains, LR (Republikanerne) endnu et katastrofevalg med blot 62 pladser. Marine Le Pens højrepopulistiske Rassemblement National, RN (National Samling) fik til gengæld et gennembrud med 89 pladser. Det havde kun fået otte pladser ved valget i 2017.

Lav valgdeltagelse og polarisering

Valget var præget af lav valgdeltagelse, 47,5 % i første runde og 46, 2 % i anden runde. Resultatet var et tegn på den stadig stærkere fragmentering og polarisering i fransk politik. I begge ender af det politiske spektrum kunne man konstatere en radikalisering: Til højre forskød tyngdepunktet sig fra centrum-højre til det ekstreme højre og til venstre fra centrum-venstre til det ekstreme venstre.

Manglende folkelig opbakning

Det er meget usædvanligt i fransk politik, at den koalition, der står bag præsidenten, ikke får et flertal at regere med. Valgresultatet gjorde samarbejde hen over midten nødvendigt, men både Rassemblement National og NUPES valgte systematisk at være i opposition. Kun Les Républicains var indstillet på en form for samarbejde fra sag til sag.

Præsident Macron stod altså over for stadig større problemer med politisk ustabilitet og manglende folkelig opbakning.

Europaparlamentsvalget i Frankrig 2024

Den manglende folkelige opbakning til Macrons regering kom utvetydigt til udtryk ved valget til Europa-Parlamentet den 9. juni 2024. Her fik Rassemblement National under den nye leder Jordan Bardella 31,4 % af stemmerne. Macrons liste, Besoin d’Europe (Brug for Europa) anført af Valérie Hayer blev en fjern nummer to med 14,6 %. Det var kun en smule foran den socialistiske liste, Réveiller l’Europe (som kan oversættes til Vågn op, Europa!) under ledelse af Raphaël Glucksmann, som fik 13,8 % af stemmerne.

Udskrivelsen af parlamentsvalg til d. 30. juni og d. 7. juli

Europaparlamentsvalgene fungerer normalt som en slags midtvejsvalg i Frankrig. Her udtrykker vælgerne deres støtte eller mangel på samme til den siddende regering. Men det plejer ikke at få nogen direkte indenrigspolitisk indflydelse.

Derfor kom det som en bombe, at Emmanuel Macron allerede den 9. juni blot en time efter, at valgstederne var lukket, i en TV-tale bekendtgjorde, at han opløste parlamentet og udskrev nyvalg. I sin tale sagde Macron, at vælgerne havde sendt et budskab, og at han havde hørt det. Frankrig havde behov for en afklaring og en stabil regering med ordentlige arbejdsbetingelser, sagde han, og nu ville han overlade det til franskmændene at træffe den ansvarlige beslutning.

En uhørt begivenhed i fransk politik

Dette er en fuldstændig uhørt begivenhed i fransk politik. Nyvalgte præsidenter har tidligere indkaldt til nyvalg i utide for at få parlamentarisk opbakning (indtil forfatningsreformen i 2000 var præsidentvalg og parlamentsvalg ikke synkroniserede). Men at gå til valg på baggrund af et valgnederlag og med udsigt til et nyt valgnederlag er noget helt nyt.

De forskellige meningsmålinger umiddelbart efter valgudskrivelsen gav omkring 20 % til Macrons koalition, 22 % til venstrefløjskoalitionen og 32 % til Rassemblement National. Chancerne for, at den nuværende regeringskoalition kan fortsætte ved magten efter valget, er uhyre spinkle grænsende til ikkeeksisterende.

Årsagerne til valgudskrivelsen

Macrons motiver til at udskrive valg nu er uklare. Men man kan pege på tre centrale årsager: afklaring, legitimitet og strategi.

Afklaring

Man kan ikke se bort fra den grund, Macron selv giver: afklaring. Det er normalt, at franskmændene stemmer i protest ved valget til Europa-Parlamentet. Men de plejer også at være mere tilbageholdende med at stemme på ekstremerne, når valget har mere umiddelbar betydning for deres egen økonomi og livssituation.

Legitimitet

For det andet er der spørgsmålet om legitimitet. Macron regerer med et usikkert flertal, og det flertal bliver sat yderligere under pres, når den folkelige opbakning er for lav. Det ville være umuligt for regeringen at gennemføre sin politik, og det var formentlig kun et spørgsmål om tid, før den ville falde.

Strategi

Endelig er der den langsigtede strategi. Rassemblement National, der står til at blive det største parti i den kommende Nationalforsamling, er et protestparti. Det får meget af sin opbakning, fordi det fremstår som et alternativ til det bestående politiske system, netop fordi det har aldrig haft regeringsansvar.

Hvis Macrons regering var fortsat uanfægtet, tyder meget på, at Rassemblement National fortsat ville blive styrket, så der ville være en reel mulighed for, at partiet kunne gå hen og vinde både præsident- og parlamentsvalget i 2027. Ved at give Rassemblement National mulighed for at få regeringsansvar allerede i 2024 – men inden for de rammer, der sættes af præsidenten – kan man se frem til en periode med konflikter og relativt kaos mellem 2024 og 2027. Men man kan muligvis tage luften ud af Rassemblement Nationals stadige medvind, så man undgår et absolut kaos i 2027.

De fleste eksperter er dog enige om, at præsident Macron med udskrivelsen af valget spiller højt spil. Det er usikkert, om hans ønske om at svække Rassemblement National på længere sigt vil blive realiseret. For det forudsætter ganske paradoksalt, at Rassemblement National får absolut flertal, så de ikke kan undslå sig for at danne regering.

Parlamentsvalgets forløb

Det franske valgsystem til parlamentsvalg er fundamentalt anderledes end det, vi kender i Danmark. Det er et flertalsvalg i enkeltmandskredse over to runder. Hovedtrækkene i systemet er følgende:

 • Nationalforsamlingen består af 577 medlemmer, som vælges i 577 enkeltmandskredse.
 • Ved valgets første runde kan alle kandidater stille op, og vælgerne stemmer på deres foretrukne kandidat i deres valgkreds.
 • Hvis ingen kandidat opnår mere end 50 % af de afgivne stemmer i første runde, går de to kandidater med flest stemmer videre til anden runde. I nogle tilfælde, hvor en tredje kandidat får over 12,5 % af de registrerede vælgeres stemmer, kan flere end to kandidater gå videre til anden runde.
 • Den kandidat, der opnår flest stemmer i anden runde, vinder pladsen i Nationalforsamlingen. Stemmer, der er afgivet i en valgkreds, bliver i den pågældende valgkreds. De tælles ikke sammen med stemmer fra andre valgkredse og er derfor spildt.

Partisamarbejder og strategisk stemmeafgivning

Partier kan vælge at danne alliancer og støtte hinandens kandidater. Det kan påvirke hvilke kandidater, der trækker sig og hvem, der bliver støttet i anden runde.

Dette system fører ofte til en strategisk stemmeafgivning. Det strategiske består i, at de vælgere, hvis førstekandidat er blevet elimineret i første runde – det gælder for ca. halvdelen af vælgerne – stemmer på en kandidat, de egentlig ikke kan lide. Det gør de for at undgå en kandidat, som de endnu mindre kan lide.

Det er pga. af dette system, at Rassemblement National i mange år næsten ikke fik nogen pladser i Nationalforsamlingen, selv om partiet havde stor vælgeropbakning. Ved valget i 2017 fik partiet således 13,2 % af stemmerne i første runde men kun otte pladser, svarende til 1,4 %. Til sammenligning fik Macrons parti La République en marche med 28,2 % af stemmerne, altså lidt over dobbelt så mange, hele 306 pladser, svarende til 53 %.

De facto topartisystem

Det franske valgsystem er designet til at producere en klar vinder i hver valgkreds, og det fremmer normalt dannelsen af et stabilt regeringsflertal. Det er til gengæld ikke velegnet til at repræsentere de politiske strømninger, der rent faktisk findes i befolkningen.

Valgsystemet har også en stærk indbygget tendens til at skabe, hvad der reelt er et topartisystem. Siden den nye forfatning, Den Femte Republik, trådte i kraft i 1958, har der været to dominerende blokke:

 • et gaullistisk parti på højrefløjen, der nu hedder les Républicains
 • en blok centreret omkring Parti socialiste på venstrefløjen.

Efter de fleste parlamentsvalg har et af disse to partier fået et absolut flertal og har således kunnet danne regering alene. Det har været kilde til stor frustration og tiltagende mistillid til det repræsentative demokrati hos mange, at det var de samme to partier, der på skift vandt valgene, og at alle alternativer blev elimineret i valgprocessen.

Macrons brud med topartisystemet i 2017

Dette de facto topartisystem blev brudt med Emmanuel Macrons valgsejr i 2017. Der var op til valget i 2016 en stor frygt for, at den populistiske bølge efter Brexit-afstemningen og Donald Trumps valgsejr i USA også ville skylle ind over Frankrig.

Macron gik til valg på antagelsen om, at kun en stærk centrumblok kunne holde de populistiske kræfter til både højre og venstre i skak. Hans mål var derfor at transcendere skellet mellem højre og venstre. For første gang i Den Femte Republiks historie blev der dannet en regeringskoalition på midten, der i princippet var åben for samarbejde både til højre og venstre.

Partisammenbrud til højre og venstre

Den utilsigtede konsekvens var imidlertid, at de to traditionelt regeringsbærende partier brød sammen. Ved valget i 2017 gil Parti socialiste fra 280 til 30 pladser, og les Républicains fra 194 til 112. Ved valget i 2022 blev de yderligere svækket: Les Républicains fik kun 62 pladser, og Parti socialiste blev opslugt i NUPES-alliancen, der var totalt domineret af det yderligtgående venstrefløjsparti, La France insoumise med Jean-Luc Mélenchon i spidsen.

Tredelt Nationalforsamling

Det vil sige, at valget i 2022 gav en Nationalforsamling, hvor det ikke længere var de to traditionelle blokke, der stod over for hinanden, men tre nye blokke, hvoraf ingen havde flertal: i midten Macrons koalition med 245 pladser, på det yderste højre Rassemblement National med 89 pladser og på det yderste venstre NUPES med 131 pladser. Les Républicains var med sine 62 pladser reduceret til parlamentarisk grundlag og reelt regeringens eneste mulige samarbejdspartner. Ellers var intet samarbejde muligt mellem de tre blokke.

Partier og koalitioner i parlamentsvalget 2024

Macrons hurtige valgudskrivelse d. 9. juni overraskede oppositionen fuldstændigt.

 • Rassemblement National var bedst forberedt på et hurtigt valg, for det behøver ikke at indgå valgalliance.
 • Venstrefløjen reagerede også hurtigt ved at genoplive NUPES-alliancen, nu under navnet Nouveau Front populaire, NFP (Den Nye Folkefront). Hvor Rassemblement National efterhånden er blevet et homogent parti, er der store indre spændinger i Nouveau Front populaire. Ved valget til Europa-Parlamentet var det socialisten Raphaël Glücksmann, der klarede sig bedst med 13,8 %, mens La France insoumise fik 9,9 % og Les Verts (De Grønne) 5,5 %. Les Verts valgte imidlertid at stille sig under La France insoumises ledelse.

Dermed var de midtsøgende kræfter på venstrefløjen sat skak. Det betyder, at den polarisering, der har kendetegnet det siddende parlament, fortsætter ind i valgkampen.

Valgets mulige udkomme

Med udskrivelsen af valget bevæger Frankrig sig ud i ukendt farvand. Uanset præsident Macrons mål med valget bliver situationen uhyre vanskelig. Macrons projekt var at holde ekstremerne stangen med et stærkt samarbejde over midten. Hvis valget i 2024 går, som meningsmålingerne forudser, vil det betyde en markant svækkelse af midten og en styrkelse af ekstremerne, Nouveau Front populaire og Rassemblement National.

Resultaterne af valgets første runde

Den første valgrunde den 30. juni bekræftede de tendenser, som prognoserne havde peget på:

 • Rassemblement National fik 33,2 %
 • Nouveau Front populaire fik 28 %
 • Macrons koalition, Ensemble, fik endnu et knusende nederlag med 20,8 %

Valgsystemet gør det vanskeligt at forudse den nøjagtige mandatfordeling helt præcist. Men ud fra den nuværende situation ser fordelingen ud til at blive følgende:

 • Rassemblement National ser ud til at gå fra 89 pladser til 230-280 pladser
 • Nouveau Front Populaire står til en lille fremgang, 120-165 pladser, i forhold til NUPES' 133 pladser
 • Macrons koalition Ensemble bliver reduceret fra 245 pladser til 70-100, og den vil kun være i stand til at fungere som støtteparti for en eventuel anden regeringskoalition.

Intet absolut flertal

Rassemblement National er efter valgets første runde i spidsen både med hensyn til antal stemmer og pladser. Partiet vil formentlig ikke nå de 289 pladser, der er nødvendige for at opnå et flertal, selvom det er ganske tæt på. Heller ikke de to andre grupperinger vil være i stand til at opnå et absolut flertal. Frankrig er altså på vej tilbage til en todelt Nationalforsamling uden mulighed for at danne et absolut flertal.

Det betyder, at Frankrig lander i den samme fastlåste parlamentariske situation, der førte til Den Fjerde Republiks fald i 1958.

Premierminister fra Rassemblement National?

Hvis Emmanuel Macron fx udnævner en premierminister fra det største parti, Rassemblement National, er det tvivlsomt, om de overhovedet vil være i stand til at regere. Det er meget usandsynligt, at de store forslag fra Rassemblement National ville blive vedtaget i en forsamling med 300 eller 350 medlemmer, der er fjendtlige over for deres program. Det er også tvivlsomt, om partiet overhovedet vil acceptere at regere under sådanne omstændigheder.

Heller ikke Nouveau Front populaire er interesseret i at danne regering på de givne betingelser.

Frankrig synes at styre mod politisk kaos, og det er meget usandsynligt, at landet efter valget den 7. juli vil være nemmere at regere, end da valget blev udskrevet d. 9. juni.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig