Faktaboks

Skibinge Kirke
Sogn
Skibinge Sogn
Provsti
Stege-Vordingborg Provsti
Stift
Roskilde Stift
Kommune
Vordingborg Kommune
Skibinge Kirke

Skibinge Kirke set fra nordvest. Her kan man bl.a. se våbenhusets udsmykkede mure.

Skibinge Kirke
Af .

Skibinge Kirke er en sognekirke, der ligger ensomt på en bakke sydvest for Skibinge, der ligger sydvest for Præstø.

Kirkegården

Kirkegården indhegnes mod vest, syd og delvis mod øst af diger i kampesten. Hovedindgangen er fra nordøst.

Kirkebygningen

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke set fra sydøst.

Skibinge Kirke
Af .

Kirken har et senromansk kor og skib. Murværket er udført i bæltemuring skiftevis i kridtkvadre og munkesten. Både det nordvendte våbenhus og tårnet mod vest er tilføjet efter år 1500.

Kirken står i dag hvidkalket med røde tegltage.

Den romanske kirke kan næppe være ældre end begyndelsen af 1200-tallet. Grundplanen er meget skæv, idet skibet ikke flugter med koret. Koret har i øvrigt ikke bevaret romanske detaljer. Det har en glat gavl med en lille tinde på toppen og retkantede gesimser på langmurene.

Skibet

I skibet har der oprindeligt været en dør mod syd, en dør mod nord og to vinduer i hver langmur. Af dem er bevaret den nordlige dør, som endnu er i brug, mens syddøren og vinduerne endnu kan ses i murværket som blændinger eller murnicher. Gavlen mod øst har runde blændingsfelter, dvs. dekorative murnicher, og et murbånd langs taglinjen.

Våbenhuset

Våbenhuset på skibets nordside har fået en ommuring af både døren og vinduet. Det har øverst på murene bloktandsgesimser (gesimser, der ligner trappeskift), og gavlen har dekorationer med trappeformede kamtakker og blændingsfelter.

Kirketårnet

Tårnet er bæltemuret og dets vægge næsten helt af kridtkvadre. Trappehusets fladbuede indgangsdør sidder i et spidsbuet felt. Øverst på murene er der mod nord, syd og vest et glamhul, dvs. vinduer, hvorfra klokkens klang kan undslippe. Begge gavle har gotiske dekorationer med kamtakker og blændinger.

Kirkens indre

I det indre står kirken hvidmalet. Rummet bærer præg af de murede, krydshvælvede lofter. I skibet blev hvælvene opført omkring år 1400, mens krydshvælvet i koret er fra anden halvdel af 1400-tallet. Den romanske triumfbue mellem skibet og koret er fint bevaret, ligesom den gotiske spidse tårnbue. Tårnrummet har været overhvælvet.

Kalkmalerier

Kalkmalerier i Skibinge Kirke

På kalkmalerierne i Skibinge Kirke ses her apostlen Bartholomæus' martyrium.

Kalkmalerier i Skibinge Kirke
Af .
Kalkmalerier i Skibinge Kirke

Kalkmalerierne i Skibinge Kirke stammer fra renæssancen i tiden efter reformationen. Her ses den korsfæstede Filip omgivet af soldater.

Kalkmalerier i Skibinge Kirke
Af .
Kalkmalerier i Skibinge Kirke

Her ses apostlen Jakob den Ældres martyrium.

Kalkmalerier i Skibinge Kirke
Af .

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige både på grund af maleriernes høje kunstneriske kvalitet og de sjældne motiver. Malerierne viser apostlenes martyrium, og de er udført efter kobberstik af Lucas Cranach den Ældre.

Udsmykningen er fra renæssancen i tiden efter reformationen. Kalkmalerierne har ifølge arkivalske oplysninger også strakt sig ind i korhvælvet og muligvis også i skibets andet hvælv.

Inventar

Døbefonten

Af middelalderligt inventar er der bevaret en døbefont i kalksten i overgangsstil mellem romansk og gotisk. Den kan karakteriseres som en døbefont af bægerbladstypen, da den under kummen har en dekoration af bægerblade.

Der er ligeledes på en bjælke under skibets østlige hvælving et korbuekrucifiks fra anden halvdel af 1300-tallet.

Prædikestolen

Prædikestolen er i sengotisk stil fra midten af 1500-tallet fra et værksted i Køge. Den har fire fag med sirligt udførte udskæringer. De nederste har foldeværk af vekslende form, og i faget nærmest væggen ses den for værkstedet karakteristiske pil. Øverst er der gennembrudt, frit udarbejdet gren- og rankeværk, hvor enkelte slutter i dragehoveder. Både under gesimsen og under fodprofilen er der vedhæng med gotisk rankeværk i gennembrudt arbejde.

Kirkebænkene

Kirkens bænke er fra omkring år 1630. Gavlene har over joniske brystpilastre, dvs. søjleformede fremspring, trekantfelter med tre spir, og alle dørene har arkadefelter. Sydrækkens detaljer er enklere, tungere og lidt mere gammeldags end nordrækkens, hvis ret naive fladsnit er barokagtigt med dragehoveder.

Altertavlen

Altertavlen er et rigt, bruskbarokt arbejde med forvredne og bevidst monstrøse ornamenter. Den er skåret i 1669 af Lorentz Jørgensen i Holbæk. Oprindelig stod den i Vor Frue Kirke i Odense, men den blev solgt fra i 1808.

I storfeltet er der en fritskåret fremstilling af nadverens indstiftelse. I feltet til venstre herfor ses korsfæstelsen, og i det højre er afbildet opstandelsen. Imellem felterne er der statuetter af evangelisterne. I topstykket ses en fremstilling af himmelfarten, der flankeres af to engle, og yderst står der figurer af Moses og Johannes Døberen.

Gravminder

Under koret er der en nu utilgængelig, hvælvet gravkælder med en kiste med årstallet 1697.

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig