Polen

Faktaboks

officielt navn:
Rzeczpospolita Polska
dansk navn:
Polen
hovedstad:
Warszawa
indbyggertal:
38.200.000 (2011)
areal:
312.685 km2 km²
officielt/officielle sprog:
polsk (off.), tysk, ukrainsk, hviderussisk, andre
religion:
katolikker 97%, polsk-ortodokse 2%, andre 1%
møntfod:
złoty
Valutakode:
PLN
Engelsk navn:
Poland
Uafhængighed:
1918
Befolkningssammensætning:
polakker 98%, tyskere 1%, andre (især hviderussere) 1%
BNP pr. indb.:
5194 $ (2007)
Middellevetid:
mænd 70 år, kvinder 79 år (2007)
Indeks for levevilkår, HDI:
0,862
Indeks for levevilkår, position:
37
Internetdomænenavn:
.pl
.
.

Polen, en af de største og folkerigeste stater i det østlige Centraleuropa; republik. Polen har flere gange været under russisk, østrigsk og preussisk herredømme og blev efter 2. Verdenskrig en del af Østblokken. Landet gennemførte som den første af de østblokstater et skifte fra et socialistisk, planøkonomisk system til et markedsøkonomisk, liberalt system. Det offentlige system præges stadigvæk af et stort bureaukrati, og det østlige Polen hører blandt EU's fattigste regioner. Generelt er økonomien dog god med lav inflation og en produktion i vækst. Polen er medlem af NATO og af EU.

Nationalflag

Flaget blev officielt antaget i 1919. Dets farver stammer fra Polens gamle våben fra 1200-t.: et rødt skjold med en hvid, kronet ørn. Læs mere om Polens nationalflag.

Geografi

Polen er inddelt i 16 amter, vojvodier. Læs mere om Polens geografi.

Sprog

Officielt sprog er polsk, der tales af hovedparten af befolkningen. Jiddisch, der indtil jødeforfølgelserne under 2. Verdenskrig var modersmål for ca. 3,5 mio., tales nu kun af ganske få. Læs mere om sprog, der tales i Polen.

Religion

90% af befolkningen tilhører den romersk-katolske kirke, langt de fleste den latinske kirke, mens en lille gruppe er ukrainsk-unerede. Læs mere om religion i Polen.

Forfatning

Republikken Polens forfatning er fra 1997. Den forbyder totalitære og racistiske partier, og social retfærdighed skal tilstræbes. Læs mere om Polens forfatning.

Politiske partier

Det nye polske demokrati fra 1989 fremmede dannelsen af partier. Det indtil da enerådende kommunistiske parti, PZPR, opløste sig selv i 1990... Læs mere om Polens politiske partier.

Økonomi

.

Polen havde fra slutningen af 1940'erne og indtil 1989 en socialistisk planøkonomi, som var tæt integreret med de øvrige COMECON-lande. Efter Władysław Gomułkas fald i 1970... Læs mere om Polens økonomi.

Sociale forhold

Efter kommunismens sammenbrud i 1989 har det sociale system gennemgået en række nedskæringer og liberaliseringer, hvilket har betydet en skævere indkomst- og formuefordeling i samfundet... Læs mere om de sociale forhold i Polen.

Sundhedsforhold

Befolkningens middellevetid er kun ganske langsomt stigende. Den var for mænd 66,6 år i 1970 og 68,2 år i 1996. De tilsvarende tal for kvinder var 73,2 år og 76,7 år. Læs mere om sundhedsforholdene i Polen.

Retssystem

Polens retssystem var franskpåvirket i tiden efter 1. Verdenskrig. Efter 2. Verdenskrig gjaldt socialistisk ret, og i 1964 indførtes lovregler, der var baseret på den socialistiske samfundsopfattelse. Læs mere om det polske retssystem.

Militær

De væbnede styrker er (2006) på 141.500, hvoraf godt 50.000 er værnepligtige med ni måneders uddannelsestid. Læs mere om Polens militær.

Uddannelse

Skolesystemet i Polen er fra 1989 præget af en pædagogisk nyorientering baseret på nationale og vesteuropæisk orienterede værdier, men også af begrænsede økonomiske resurser. Læs mere om uddannelse i Polen.

Biblioteker og arkiver

Biblioteka Narodowa w Warszawie, grundlagt 1918, blev ved lov i 1928 gjort til Polens nationalbibliotek. Læs mere om Polens biblioteker og arkiver.

Massemedier

Merkuriusz Polski, udgivet fra 1661, regnes for Polens ældste avis. Under Polens deling i 1800-t. blev pressen undertrykt i især den russiske del, men den blomstrede op omkring opstandene. Læs mere om de polske massemedier.

Arkitektur og billedkunst

Med Polens overgang til kristendommen i 966 begyndte indflydelsen fra Vesten at gøre sig gældende. Fra førromansk tid er bevaret rester af kapeller i rotundeform... Læs mere om polsk arkitektur og billedkunst.

Litteratur

Med kristendommen (966) kom skrivekunsten og latinsk litteratur til Polen og snart også gejstlige og verdslige tekster i polsk oversættelse. Den ældste bevarede originale polske prosa er folkelige prædikener fra ca. 1300... Læs mere om polsk litteratur.

Teater

Fra 1200-t. var der i Polen kirkeligt teater i form af mysteriespil. Fra 1500-t. spilledes under påvirkning fra italiensk, fransk og engelsk teater skole-, herregårds- og hofteater. Læs mere om teater i Polen.

Dans

Polen havde frem til 2. Verdenskrig en levende tradition for dans ved livets og årets højtider. I det centrale Polen findes pardanse af mazurkatypen: kujawiak, mazurek og den hurtige oberek... Læs mere om dans i Polen.

Musik

Den tidligste information om polsk kunstmusik stammer fra 900-t. Med indførelsen af kristendommen i 966 kom den gregorianske sang til landet... Læs mere om polsk musik.

Film

Polen havde en betydelig filmproduktion fra ca. 1910 med instruktøren Aleksander Hertz (1879-1928) som den grundlæggende drivkraft; han lancerede bl.a. Pola Negri, der blev stumfilmstjerne i Tyskland og Hollywood i 1920'erne. Læs mere om polsk film.

Forhistorie

Enkelte fund af håndkiler fra Schlesien og det sydlige Polen viser menneskets tilstedeværelse i ældre palæolitikum for måske mere end 300.000 år siden. Læs mere om Polens forhistorie.

Historie

I 700-t. levede den vestslaviske stamme polanie omkring Oders biflod Warta i Wielkopolska, den vestlige del af det nuværende Polen. Læs mere om Polens historie.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig