Faktaboks

Etymologi
Polens navn stammer fra den vestslaviske stamme polanie, som forenede adskillige slaviske grupper i 800- til 900-tallet og opkaldte landet efter sig selv. Stammen polanies navn kommer fra det slaviske pole, som betyder 'mark' eller 'slette' og henviser til landets flade geografi.
Officielt navn
Polska, Rzeczpospolita Polska
Dansk navn
Polen
Styreform
parlamentarisk republik
Hovedstad
Warszawa
Indbyggertal
37.887.768 (2019)
Totalareal
312 679 km²
Indbyggere pr. km²
124 (2019)
Officielt/officielle sprog
polsk (officielt) 98,2 %, schlesisk (dialekt af polsk) 1,4 %, andre 1,1 %, uspecificerede 1,3 % (2011). Dataet afspejler de sprog, der tales i hjemmene i Polen. Summen er mere end 100 %, da nogle svarpersoner opgav mere end et sprog.
Religion
katolikker 85,9 % (inkluderer romerskkatolske 85,6 %, græskkatolske, armensk-katolske), ortodokse 1,3 % (næsten alle heraf er tilhængere af den autokefale (selvstyrende) polsk-ortodokse kirke), protestanter 0,4 % (bl.a. tilhængere af pinsebevægelsen), uspecificerede 12,1 %, andre 0,4 % (inkluderer Jehovas Vidner, buddhister, tilhængere af Hare Krishna, muslimer, jøder, mormoner) (2017)
Nationaldag
Den 3. maj markerer dagen, hvorpå personalunionen mellem Polen og Litauen vedtog Tredje Maj-Forfatningen i 1791, som afspejlede Oplysningstidens idealer og gjorde Polen til et konstitutionelt monarki.
Statsoverhoved
præsident Andrzej Duda (siden den 6. august 2015)
Statsminister
premierminister Mateusz Morawiecki (siden den 11. december 2017)
Møntfod
złoty
Symbol
den hvide kronørn
Valutakode
PLN
Nationalsang
Mazurek Dąbrowskiego ('Dąbrowskis mazurka' eller 'Dąbrowskimarchen'). Jan Henryk Dąbrowski (1755-1818) var en polsk general og nationalhelt; mazurka er en polsk dans.
Engelsk navn
Poland, Republic of Poland
Uafhængighed
Den 11. november 1918 blev republikken proklameret.
Befolkningssammensætning
polakker 96,9 %, schlesiere 1,1 %, tyskere 0,2 %, ukrainere 0,1 %, andre og uspecificerede 1,7 % (2011)
BNP pr. indb.
90.923 kr. (2017)
Middellevetid
mænd 73,1, kvinder 81,2 år (2015)
Indeks for levevilkår, HDI
0,872 (2018)
Indeks for levevilkår, position
32 (2018)
Gini-koefficient
29,7 (2017)
CO₂-udledning pr. indb.
7,4 ton (2014)
Internetdomænenavn
.pl
Flag
.

Artikelstart

Polen er én af de største og folkerigeste stater i det østlige Centraleuropa. Polen har flere gange været under russisk, østrigsk og preussisk herredømme og blev efter 2. Verdenskrig en del af Østblokken. Landet gennemførte som den første af de østblokstater et skifte fra et socialistisk, planøkonomisk system til et markedsøkonomisk, liberalt system. Det offentlige system præges stadigvæk af et stort bureaukrati, og det østlige Polen hører blandt EU's fattigste regioner. Generelt er økonomien dog god med lav inflation og en produktion i vækst. Polen er medlem af NATO og af EU.

Nationalflag

Polens nationalflag blev officielt antaget i 1919. Dets farver stammer fra Polens gamle våben fra 1200-tallet: et rødt skjold med en hvid, kronet ørn. Læs mere om Polens nationalflag.

Geografi

Polen er inddelt i 16 amter, vojvodier. Læs mere om Polens geografi.

Sprog

Officielt sprog er polsk, der tales af hovedparten af befolkningen. Jiddisch, der indtil jødeforfølgelserne under 2. Verdenskrig var modersmål for ca. 3,5 mio., tales nu kun af ganske få. Læs mere om sprog, der tales i Polen.

Religion

90 procent af befolkningen tilhører den romerskkatolske kirke, langt de fleste den latinske kirke, mens en lille gruppe er ukrainsk-unerede. Læs mere om religion i Polen.

Forfatning

Republikken Polens forfatning er fra 1997. Den forbyder totalitære og racistiske partier, og social retfærdighed skal tilstræbes. Læs mere om Polens forfatning.

Politiske partier

Det nye polske demokrati fra 1989 fremmede dannelsen af partier. Det indtil da enerådende kommunistiske parti, PZPR, opløste sig selv i 1990 ... Læs mere om Polens politiske partier.

Økonomi

.

Polen havde fra slutningen af 1940'erne og indtil 1989 en socialistisk planøkonomi, som var tæt integreret med de øvrige COMECON-lande. Efter Władysław Gomułkas fald i 1970 ... Læs mere om Polens økonomi.

Sociale forhold

Efter kommunismens sammenbrud i 1989 har det sociale system gennemgået en række nedskæringer og liberaliseringer, hvilket har betydet en skævere indkomst- og formuefordeling i samfundet ... Læs mere om de sociale forhold i Polen.

Sundhedsforhold

Befolkningens middellevetid er kun ganske langsomt stigende. Den var for mænd 66,6 år i 1970 og 68,2 år i 1996. De tilsvarende tal for kvinder var 73,2 år og 76,7 år. Læs mere om sundhedsforholdene i Polen.

Retssystem

Polens retssystem var franskpåvirket i tiden efter 1. Verdenskrig. Efter 2. Verdenskrig gjaldt socialistisk ret, og i 1964 indførtes lovregler, der var baseret på den socialistiske samfundsopfattelse. Læs mere om det polske retssystem.

Militær

De væbnede styrker er (2006) på 141.500, hvoraf godt 50.000 er værnepligtige med ni måneders uddannelsestid. Læs mere om Polens militær.

Uddannelse

Skolesystemet i Polen er fra 1989 præget af en pædagogisk nyorientering baseret på nationale og vesteuropæisk orienterede værdier, men også af begrænsede økonomiske resurser. Læs mere om uddannelse i Polen.

Biblioteker og arkiver

Biblioteka Narodowa w Warszawie, grundlagt i 1918, blev ved lov i 1928 gjort til Polens nationalbibliotek. Læs mere om Polens biblioteker og arkiver.

Massemedier

Merkuriusz Polski, udgivet fra 1661, regnes for Polens ældste avis. Under Polens deling i 1800-tallet blev pressen undertrykt i især den russiske del, men den blomstrede op omkring opstandene. Læs mere om de polske massemedier.

Arkitektur og billedkunst

Med Polens overgang til kristendommen i 966 begyndte indflydelsen fra Vesten at gøre sig gældende. Fra førromansk tid er bevaret rester af kapeller i rotundeform ... Læs mere om polsk arkitektur og billedkunst.

Litteratur

Med kristendommen (966) kom skrivekunsten og latinsk litteratur til Polen og snart også gejstlige og verdslige tekster i polsk oversættelse. Den ældste bevarede originale polske prosa er folkelige prædikener fra ca. 1300 ... Læs mere om polsk litteratur.

Teater

Fra 1200-tallet var der i Polen kirkeligt teater i form af mysteriespil. Fra 1500-tallet spilledes under påvirkning fra italiensk, fransk og engelsk teater skole-, herregårds- og hofteater. Læs mere om teater i Polen.

Dans

Polen havde frem til 2. Verdenskrig en levende tradition for dans ved livets og årets højtider. I det centrale Polen findes pardanse af mazurkatypen: kujawiak, mazurek og den hurtige oberek ... Læs mere om dans i Polen.

Musik

Den tidligste information om polsk kunstmusik stammer fra 900-tallet. Med indførelsen af kristendommen i 966 kom den gregorianske sang til landet ... Læs mere om polsk musik.

Film

Polen havde en betydelig filmproduktion fra ca. 1910 med instruktøren Aleksander Hertz (1879-1928) som den grundlæggende drivkraft; han lancerede bl.a. Pola Negri, der blev stumfilmstjerne i Tyskland og Hollywood i 1920'erne. Læs mere om polsk film.

Forhistorie

Enkelte fund af håndkiler fra Schlesien og det sydlige Polen viser menneskets tilstedeværelse i ældre palæolitikum for måske mere end 300.000 år siden. Læs mere om Polens forhistorie.

Historie

I 700-tallet levede den vestslaviske stamme polanie omkring Oders biflod Warta i Wielkopolska, den vestlige del af det nuværende Polen. Læs mere om Polens historie.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig