Faktaboks

Etymologi
Polens navn stammer fra den vestslaviske stamme polanie, som forenede adskillige slaviske grupper i 800- til 900-tallet og opkaldte landet efter sig selv. Stammen polanies navn kommer fra det slaviske pole, som betyder 'mark' eller 'slette' og henviser til landets flade geografi.
Officielt navn
Polska, Rzeczpospolita Polska
Dansk navn
Polen
Styreform
parlamentarisk republik
Hovedstad
Warszawa
Indbyggertal
38,1 millioner (nationalt estimat, 2022)
Areal
306 130 km²
Indbyggere pr. km²
124 (2019)
Officielt/officielle sprog
polsk (officielt) 98,2 %, schlesisk (dialekt af polsk) 1,4 %, andre 1,1 %, uspecificerede 1,3 % (2011). Dataet afspejler de sprog, der tales i hjemmene i Polen. Summen er mere end 100 %, da nogle svarpersoner opgav mere end et sprog.
Religion
katolikker 85,9 % (inkluderer romerskkatolske 85,6 %, græskkatolske, armensk-katolske), ortodokse 1,3 % (næsten alle heraf er tilhængere af den autokefale (selvstyrende) polsk-ortodokse kirke), protestanter 0,4 % (bl.a. tilhængere af pinsebevægelsen), uspecificerede 12,1 %, andre 0,4 % (inkluderer Jehovas Vidner, buddhister, tilhængere af Hare Krishna, muslimer, jøder, mormoner) (2017)
Nationaldag
Den 3. maj markerer dagen, hvorpå personalunionen mellem Polen og Litauen vedtog Tredje Maj-Forfatningen i 1791, som afspejlede Oplysningstidens idealer og gjorde Polen til et konstitutionelt monarki.
Statsoverhoved
præsident Andrzej Duda (siden den 6. august 2015)
Statsminister
premierminister Mateusz Morawiecki (siden den 11. december 2017)
Møntfod
złoty
Symbol
den hvide kronørn
Valutakode
PLN
Nationalsang
Mazurek Dąbrowskiego ('Dąbrowskis mazurka' eller 'Dąbrowskimarchen'). Jan Henryk Dąbrowski (1755-1818) var en polsk general og nationalhelt; mazurka er en polsk dans.
Engelsk navn
Poland, Republic of Poland
Uafhængighed
Den 11. november 1918 blev republikken proklameret.
Befolkningssammensætning
polakker 96,9 %, schlesiere 1,1 %, tyskere 0,2 %, ukrainere 0,1 %, andre og uspecificerede 1,7 % (2011)
BNP pr. indb.
90.923 kr. (2017)
Middellevetid
mænd 73,1, kvinder 81,2 år (2015)
Indeks for levevilkår, HDI
0,872 (2018)
Indeks for levevilkår, position
32 (2018)
Gini-koefficient
29,7 (2017)
CO₂-udledning pr. indb.
7,4 ton (2014)
Internetdomænenavn
.pl
Flag
.

Polen er én af de største og folkerigeste stater i det østlige Centraleuropa. Polen har flere gange været under russisk, østrigsk og preussisk herredømme og blev efter 2. Verdenskrig en del af Østblokken. Landet gennemførte som den første af de østblokstater et skifte fra et socialistisk, planøkonomisk system til et markedsøkonomisk, liberalt system. Det offentlige system præges stadigvæk af et stort bureaukrati, og det østlige Polen hører blandt EU's fattigste regioner. Generelt er økonomien dog god med lav inflation og en produktion i vækst. Polen er medlem af NATO og af EU.

Nationalflag

Polens nationalflag blev officielt antaget i 1919. Dets farver stammer fra Polens gamle våben fra 1200-tallet: et rødt skjold med en hvid, kronet ørn. Læs mere om Polens nationalflag.

Geografi

Det nutidige Polen består af ni historiske landskaber: Masovien i den centrale del af landet med bl.a. hovedstaden Warszawa; Storpolen vest herfor med grænse mod Tyskland ... Læs mere om Polens geografi.

Natur og landskaber

Størstedelen af Polen er lavland, hovedsagelig udformet under og efter den sidste istid, Weichsel-istiden. Jorden er udvasket og næringsfattig, men i den sydøstlige del findes mindre områder med frugtbar sortjord. Læs mere om Polens natur og landskaber.

Klima

Den nordlige og vestlige del af Polen er præget af vandrende lavtryk fra Atlanterhavet og har kystklima med relativt små temperaturudsving og store mængder nedbør. Læs mere om Polens klima.

Befolkning

Den polske befolkning er etnisk meget ensartet. De største nationale mindretal består af tyskere (ca. 326.000 mennesker), som bor i området omkring Opole ... Læs mere om Polens befolkning.

Sprog

Officielt sprog er polsk, der tales af hovedparten af befolkningen. Jiddisch, der indtil jødeforfølgelserne under 2. Verdenskrig var modersmål for ca. 3,5 mio., tales nu kun af ganske få. Læs mere om sprog, der tales i Polen.

Religion

90 procent af befolkningen tilhører den romerskkatolske kirke, langt de fleste den latinske kirke, mens en lille gruppe er ukrainsk-unerede. Læs mere om religion i Polen.

Forfatning

Republikken Polens forfatning er fra 1997. Den forbyder totalitære og racistiske partier, og social retfærdighed skal tilstræbes. Læs mere om Polens forfatning.

Politiske partier

Det nye polske demokrati fra 1989 fremmede dannelsen af partier. Det indtil da enerådende kommunistiske parti, PZPR, opløste sig selv i 1990 ... Læs mere om Polens politiske partier.

Økonomi

Polen havde fra slutningen af 1940'erne og indtil 1989 en socialistisk planøkonomi, som var tæt integreret med de øvrige COMECON-lande. Efter Władysław Gomułkas fald i 1970 ... Læs mere om Polens økonomi.

Råstoffer og industri

Grænseændringerne efter 2. Verdenskrig har forbedret Polens udgangspunkt for en industrialisering. Især har overtagelsen af de tidligere tyske områder i Øvre og Nedre Schlesien givet adgang til vigtige geologiske råstoffer og gjort landet til et af de lande i Europa, som er bedst forsynet med energiråstoffer. Læs mere om Polens råstoffer og industri.

Landbrug

Det polske landbrug adskiller sig en del fra landbruget i de andre tidligere kommunistiske lande i Mellem- og Østeuropa. I Polen lykkedes det aldrig at gennemføre en fuldstændig nationalisering af jorden, og derfor har det private landbrug i hele efterkrigstiden haft stor betydning. Læs mere om Polens landbrug.

Turisme

Siden kommunismens fald i 1989 er der sket en eksplosiv vækst i turismen i Polen. Læs mere om turisme i Polen.

Sociale forhold

Efter kommunismens sammenbrud i 1989 har det sociale system gennemgået en række nedskæringer og liberaliseringer, hvilket har betydet en skævere indkomst- og formuefordeling i samfundet ... Læs mere om de sociale forhold i Polen.

Sundhedsforhold

Befolkningens middellevetid er kun ganske langsomt stigende. Den var for mænd 66,6 år i 1970 og 68,2 år i 1996. De tilsvarende tal for kvinder var 73,2 år og 76,7 år. Læs mere om sundhedsforholdene i Polen.

Retssystem

Polens retssystem var franskpåvirket i tiden efter 1. Verdenskrig. Efter 2. Verdenskrig gjaldt socialistisk ret, og i 1964 indførtes lovregler, der var baseret på den socialistiske samfundsopfattelse. Læs mere om det polske retssystem.

Militær

De væbnede styrker er (2006) på 141.500, hvoraf godt 50.000 er værnepligtige med ni måneders uddannelsestid. Læs mere om Polens militær.

Uddannelse

Skolesystemet i Polen er fra 1989 præget af en pædagogisk nyorientering baseret på nationale og vesteuropæisk orienterede værdier, men også af begrænsede økonomiske resurser. Læs mere om uddannelse i Polen.

Biblioteker

Biblioteka Narodowa w Warszawie, grundlagt i 1918, blev ved lov i 1928 gjort til Polens nationalbibliotek. Læs mere om Polens biblioteker.

Arkiver

Polens arkiver blev under statens omtumlede skæbne i 1900-tallet dels stærkt ødelagt, dels spredt i udlandet. Læs mere om Polens arkiver.

Massemedier

Merkuriusz Polski, udgivet fra 1661, regnes for Polens ældste avis. Under Polens deling i 1800-tallet blev pressen undertrykt i især den russiske del, men den blomstrede op omkring opstandene. Læs mere om de polske massemedier.

Arkitektur og billedkunst

Med Polens overgang til kristendommen i 966 begyndte indflydelsen fra Vesten at gøre sig gældende. Fra førromansk tid er bevaret rester af kapeller i rotundeform ... Læs mere om polsk arkitektur og billedkunst.

Litteratur

Med kristendommen (966) kom skrivekunsten og latinsk litteratur til Polen og snart også gejstlige og verdslige tekster i polsk oversættelse. Den ældste bevarede originale polske prosa er folkelige prædikener fra ca. 1300 ... Læs mere om polsk litteratur.

Teater

Fra 1200-tallet var der i Polen kirkeligt teater i form af mysteriespil. Fra 1500-tallet spilledes under påvirkning fra italiensk, fransk og engelsk teater skole-, herregårds- og hofteater. Læs mere om teater i Polen.

Dans

Polen havde frem til 2. Verdenskrig en levende tradition for dans ved livets og årets højtider. I det centrale Polen findes pardanse af mazurkatypen: kujawiak, mazurek og den hurtige oberek ... Læs mere om dans i Polen.

Musik

Den tidligste information om polsk kunstmusik stammer fra 900-tallet. Med indførelsen af kristendommen i 966 kom den gregorianske sang til landet ... Læs mere om polsk musik.

Film

Polen havde en betydelig filmproduktion fra ca. 1910 med instruktøren Aleksander Hertz (1879-1928) som den grundlæggende drivkraft; han lancerede bl.a. Pola Negri, der blev stumfilmstjerne i Tyskland og Hollywood i 1920'erne. Læs mere om polsk film.

Historie

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig