Klimakurve og stratigrafisk inddeling for Sen Kvartær
Relativ klimakurve baseret på ilt-isotop studier fra grønlandske iskerner. Isotopstadier er vist til venstre og inddelingen af Sen Kvartær ses til højre.
Klimakurve og stratigrafisk inddeling for Sen Kvartær
Af .
Licens: Brukerspesifisert
Lavt havniveau og lille isskjold fra Tidlig Weichsel
Rekonstruktion af fordelingen af land, hav og gletsjeris under ilt-isotopstadie 5c i begyndelsen af Tidlig Weichsel i Sydskandinavien. Isskjoldet var fortrængt til den Skandinaviske Fjeldkæde og en arktisk krat-hede med stedvis udbredelse af åben skov fandtes på landområderne, mens et arktisk lavvandet hav fandtes i Skagerrak og det nordlige Kattegat.
Lavt havniveau og lille isskjold fra Tidlig Weichsel
Af .
Licens: CC BY NC SA 3.0

Weichsel-istid er den yngste af de kvartære istider. Den strakte sig fra ca. 117.000 til 11.700 år før nu. Under Weichsel-istiden var der adskillige forholdsvis kortvarende episoder med nedisninger i Danmark, heraf to i Mellem Weichsel og tre i Sen Weichsel. I de mellemliggende tidsrum var den træløse tundra fremherskende på land, mens et ishav periodevis skyllede ind gennem Kattegat, mens Østersøen forblev en ferskvandssø, som var opdæmmet af isskjoldet i nord. Dyre- og plantelivet var tilpasset et arktisk klima.

Faktaboks

Etymologi
Weichsel-istid er opkaldt efter typelokaliteten ved den polske flod Wisła, tysk Weichsel.
Også kendt som

Weichsel-glacialtid eller sidste istid.

De istidslandskaber fra Weichsel, som kan ses i Danmark i dag, omfatter en bred vifte af terrænformer, der er dannet af gletsjeris, smeltevand og permafrost.

Ilt-isotoper og temperaturer i Weichsel

Mammutsteppe og ishav i Mellem Weichsel
Rekonstruktion af fordelingen af land, hav og gletsjeris under ilt-isotopstadie 3 i Mellem Weichsel i Sydskandinavien. Isskjoldet nåede de norske kystegne og det sydsvenske højland. På land fandtes den træløse arktiske busk-hede - mammutsteppen, mens der stedvis lå dødis efterladt af et isdække fra ilt-isotopstadie 4. Et ishav var fra Skagerrak var trængt ind i Kattegat og nåede periodevis ind i Øresundsområdet.
Mammutsteppe og ishav i Mellem Weichsel
Licens: CC BY NC SA 3.0

Variation i ilt-isotoper fra dybhavsboringer og borekerner fra den grønlandske indlandsis viser, hvordan klimaet i Sen Kvartær har vekslet mellem varmt, lunt, køligt og meget koldt.

Eem-mellemistiden (isotopstadie 5e) og vores nuværende varmetid Holocæn (isotopstadie 1) var præget af varmt klima, mens temperaturen gennem Weichsel-istiden vekslede mellem lunt (isotopstadie 5d – 5a, køligt (isotopstadie 3) og meget koldt (isotopstadie 4 og 2). Klimasvingningerne var dels dikteret af indstrålingen fra Solen, dels styret af ændringer i strømforholdene i Atlanterhavet. Det globale havniveau steg og sank i samme takt, fordi gletsjernes volumen ændredes i takt med temperatursvingningerne. Under den stærkeste kuldeperiode (isotopstadie 2) lå verdenshavenes vandspejl 120–140 meter under det nuværende havniveau.

Weichsel-istidens perioder

Hovednedisningen i Sen Weichsel
Rekonstruktion af fordelingen af land og gletsjeris under ilt-isotopstadie 2 i begyndelsen af Sen Weichsel i Sydskandinavien. Isskjoldet nåede den største udbredelse langs Hovedstilstandslinjen, hvorfra smeltevandsfloder løb mod vest på flodsletter mellem bakkeøerne, hvor den polare ørken herskede.
Hovednedisningen i Sen Weichsel
Af .
Licens: Brukerspesifisert

Et brat fald i havniveauet og et skift til arktiskprægede marine forhold i Nordjylland for omkring 115.000 år siden markerer overgangen fra Eem-mellemistiden til Tidlig Weichsel. Den tætte skov blev afløst af en træløs tundra, dog afbrudt af to perioder med indvandring af en åben birk- og fyrredomineret vegetation under Brørup-mildningen.

Under Mellem Weichsel (74.000-29.000 år før nu) nåede de første isstrømme fra først Sydnorge siden fra Østersølavningen vestpå og dækkede de nordlige og østlige dele af de jyske bakkeøer. De marine forhold i Nordjylland vekslede mellem højarktiske og arktiske med kælvende isbjerge og i korte perioder også isdække. I perioderne mellem nedisningerne var der på land en krybende tundravegetation, den såkaldte mammutsteppe, som også husede et rigt dyreliv; i Danmark er der fundet rester af mammut, uldhåret næsehorn, steppebison, moskusokse, kæmpehjort og lemming. Bortset fra en rig skalfauna er dyrelivet i ishavet sparsomt repræsenteret i danske fund; hjulpet af fund andre steder i Skandinavien får man dog et billede af et rigt marint dyreliv, som bl.a. bestod af isbjørn, hvalros, forskellige arter af sæler og hvaler.

Hovednedisningen fandt sted i Sen Weichsel (29.000 – 11.700 år siden), da isstrømme først fra Sydnorge, derefter fra Mellemsverige og til sidst fra Østersøen nåede Danmark. Kun området vest for Hovedstilstandslinjen forblev isfrit.

Det Skandinaviske Isskjolds afsmeltning i Senglacialtid betød, at havniveauet steg. Sent i Weichsel dækkede et arktisk hav, Yoldiahavet, Nordjylland og trængte sydpå ned gennem Kattegat, hvilket fik rester af landis til at flyde bort som isbjerge. Indtil udgangen af Weichsel fandt den træløse tundra rodfæste i et landskab, som var præget af afsnørede rester af gletsjeris. Under Bølling-Allerød opvarmningen blev tundraen for en tid afløst af en åben og spredt træ- og busk vegetation af birk og fyr, der indvandrede i Senglacialtid.

Friske og næsten uspolerede landskaber skabt af gletsjere og smeltevand findes i hele landet øst og nord Hovedstilstandslinjen og omfatter en stor variation af forskellige terrænformer. Weichsel-istidens landskab er dog også skabt af permafrost, der har udglattet og omformet landskabsformerne i hele landet, mens det senglaciale ishav har sat sit præg på de nordlige dele af Jylland.

Læs mere i Den Store Danske

Læs mere i Naturen i Danmark

Eksterne links

Læs mere om istidslandskabet

  • Houmark-Nielsen, M. 2021: Istiden i den danske landskab. Lindhardt og Ringhof, 391 s.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig