Faktaboks

Jyderup Kirke
Sogn
Jyderup Sogn
Provsti
Holbæk Provsti
Stift
Roskilde Stift
Kommune
Holbæk Kommune
Jyderup Kirke

Jyderup Kirke set fra sydøst. De ældste bevarede bygningsdele er murene i koret og skibet, som er fra 1100-tallets anden halvdel. Foto: 2010.

Jyderup Kirke
Af .
Jyderup Kirke

Jyderup Kirke set fra nordøst. Tårnet er antageligt fra 1400-tallet. Det er opført i munkesten med bælter af marksten. Foto: 2010.

Jyderup Kirke
Af .

Jyderup Kirke er en sognekirke, der ligger midt i den gamle landsby.

Kirkegården

Kirkegården, som er udvidet mod nord og vest, er omgivet af en mur af forskellige marksten og teglsten. Hovedindgangen med køreport er fra øst.

Kirkebygningen

Kirken består af et romansk kor og skib, som er opført i marksten. Hertil er i senmiddelalderen føjet våbenhus og tårn. Sakristiet på korets nordside stammer i sin oprindelige skikkelse fra 1500-tallet. I 1921 fordobledes skibets areal ved opførelsen af et nordre sideskib. Kirken står i dag hvidkalket med tårn i blank mur med synlige sten.

De ældste bevarede bygningsdele er murene i koret og skibet, som er fra 1100-tallets anden halvdel. I skibet har oprindeligt været en dør mod syd og en mod nord, men af disse er kun den sydlige delvist bevaret og i brug. I koret er det østre og nordre vindue bevaret som tilmurede nicher, mens skibets ældste vinduer står tilmurede. Korets og skibets gavle står glatte med top- og fodtinder, dvs. små murtinder i toppen og bunden af gavlens murkrone.

Våbenhuset er antagelig den ældste af tilbygningerne. Det er opført i perioden 1350-1450. Det er opført i marksten med taggavl af tegl, som har en blænding, dvs. en murniche, med lyssprække samt top- og fodtinder.

Tårnet er antageligt fra 1400-tallet. Det er opført i munkesten med bælter af marksten. Dets taggavl har gotiske dekorationer af kamtakker og spidsbuede højblændinger, dvs. høje murnicher.

Nordsidens trappehus er antagelig opført endnu i 1500-tallet.

Sakristiet er opført i marksten suppleret med tegl. Det er i sin nuværende skikkelse stærkt ændret, men er sandsynligvis fra 1500-tallet. Det har halvtag, og dets gavle havde tidligere kamtakker, men i dag står de glatte.

På skibets nordside blev i 1921 opført et sideskib, som fik karakter af en korsarm. Tilbygningen er holdt i en gotiserende stil med spidsbuede vinduer og arkader, støttepiller, ribbehvælv og gavlblændinger.

I det indre står kirken hvidkalket. Rummet bærer præg af det murede, krydshvælvede loft.

Senest år 1400 har koret fået hvælv og en spidsbuet korbue, mens hvælvet i skibet angiveligt er fra midten af 1400-tallet. Tårnrummet har et hvælv, der er samtidigt med dets opførelse, og en spidsbuet arkade skaber sammenhæng mellem tårnrum og skib.

Kirkens tagværker er fornyede.

Kalkmalerier

Jyderup Kirke

Kalkmaleri i Jyderup Kirke, der forestiller ornamental udsmykning på og langs ribber og langs med bue fra ældste udsmykning. Foto: 2010.

Jyderup Kirke
Af .
Jyderup Kirke

I korets hvælv ses mod øst Den Majestætiske Jesus. Kristus i mandorla omgivet af de fire evangelistsymboler, der skal symbolisere dommedagen. Foto: 2010.

Jyderup Kirke
Af .
Jyderup Kirke

I kirkens kor og på korbuens underside er kalkmalerier fra omkring år 1400. Her ses korbuen mod nord med et billede af Adam og Eva. Foto: 2010.

Jyderup Kirke
Af .

I kirkens kor og på korbuens underside er kalkmalerier fra omkring år 1400.

På korbuens nordside er vist syndefaldet. De spinkle, nøgne skikkelser af Adam og Eva skjuler deres ”skam” med bladduske. På buens sydside ses et træ, der skyder ud fra munden af en drage. I toppunktet af den spidse bue er malet kæmpende udyr.

I korets hvælv ses mod øst Den Majestætiske Jesus. I sådanne værker ses Kristus fremstillet som hersker. Her sidder han tronende på en regnbue. Mod vest vises en usædvanlig bebudelsesscene, som ikke er tolket med sikkerhed. I syd er en fremstilling af de hellige tre kongers tilbedelse. Dette billede er for sin tid ikonografisk bemærkelsesværdigt, dvs. grundet billedets motiv, da det viser den kronede Maria sengeliggende, mens hun fremholder det påklædte Jesusbarn for de tre konger. Mod nord er korsfæstelsen.

På korets nordvæg er ligeledes bevaret en række apostelfigurer. Vestligst ses den øvre halvdel af Jacob den Ældre med rejsehat og pilgrimsstav. Ved vinduet er fremstillet Bartolomæus med kniv (vest) og Mattias med økse (øst).

Inventar

Kirken har bevaret inventar fra forskellige perioder. Døbefonten i granit er fra romansk tid. Den er af den såkaldte Kalundborgtype og beslægtet med fonten i hovedkirken i Svinninge og næsten identisk med Jorløses.

Alterbordets panel er fra 1500-1525. Det står stærkt opmalet og viser en fremstilling af Kristus som verdensdommer med Maria og Johannes til siderne.

Prædikestolen er fra 1597. Reliefferne på de store felter er dog skåret omkring år 1900. De har tre scener af henholdsvis bebudelsen, hyrdernes tilbedelse og Jesu dåb.

Altertavlen fra 1607 står i tårnrummet. Den er er en baldakintavle, hvis arkitektoniske opbygning kendes fra Sønder Jernløse og Søstrup. Tavlen er udført i samme værksted som prædikestolen, og den fremtræder i dag totalt afrenset.

Kirkens bænke er fra 1964. De er malet grå og grønne.

Gravminder

Op ad tårnets sydvæg står en gravsten over Peder Severin Mørch, ”fordum kommandant på Warbierg slot i Schane” fra 1711.

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig