Faktaboks

Håsum Kirke
Sogn
Håsum Sogn
Provsti
Salling Provsti
Stift
Viborg Stift
Kommune
Skive Kommune
Håsum Kirke

Håsum Kirke er en sognekirke, der ligger lidt nord for selve Håsum by i den sydlige del af halvøen Salling. Kirkens omgivelser udgøres af marklandskab og spredt bebyggelse. Her ses kirken fra nordøst.

Håsum Kirke
Af .

Kendetegnenden for området er kirkens materialeanvendelse og formsprog - særligt det lave tårn med høje gavle og øst-vest-vendt saddeltag.

.

Håsum Kirke er en sognekirke, der ligger lidt nord for selve Håsum by i den sydlige del af halvøen Salling. Bygningen er placeret højt på en skråning mod øst og en dobbeltbanke mod syd. Omgivelserne udgøres af marklandskab og spredt bebyggelse.

Kirkegården

Stendigerne, som følger ældre skel, står flot, og indgangen markeres af ældre, bæltemurede piller, kronet af en kugle.

Sydøstligt for kirken ligger herregården Kærgaardsholm, hvis ejere gennem tiden har præget kirken.

Kirkebygningen

Kirkens bygningshistorie er kendetegnet ved overordnede faser fra romansk tid og frem til senmiddelalderen, dog med våbenhuset som en nyere tilføjelse. Materialeanvendelse og formsprog, særligt det lave tårn med høje gavle og øst-vest-vendt saddeltag, er kendetegnende for området.

Bygningen udgøres af et romansk kor og skib med senere tilbygninger i form af et sengotisk tårn i vest og et våbenhus mod syd fra slutningen af 1800-tallet. De ældste dele er opført i granitkvadre med hvidkalkede detaljer over en sokkel med skrå kant. I korets østmur ses buede kvadre, som vidner om en tidligere apsis samme sted.

Der er to romanske vinduer i henholdsvis skibets og korets nordside, begge er tilmurede og hvidkalkede. Desuden er norddøren tilmuret, hvidkalket og indrammet af en portal med bueslag og søjler på terningeformede kapitæler. Den rundbuede syddør er endnu i brug.

Det sengotiske tårn, som er lige så bredt som skibet, står nederst i genanvendte kvadre, mens den øvrige del er opført i munke- og kampesten (hvidkalket). Øverst på tårnets nordside ses en blændingsdekoration, dvs. felter med flere murnicher, af nordjysk type. Mellemstokværket, dvs. tårnets mellemetage, er der adgang til udefra via en trappe på nordsiden. På tårnets sydside ses forneden en større, fladbuet tilmuring, som er hvidkalket. Tårnet er i sin udformning (lavt, øst-vest-vendt sadeltag) typisk for området.

Det nyere våbenhus er opført i mursten.

Indvendigt er væggene hvidkalkede, og koret og skibet dækkes af mørkeblå bjælkelofter. Korbuen er blevet udvidet. Stoleværket, dvs. kirkebænkene, står i kraftige røde, grå og blå nuancer. Tårnrummet dækkes af krydshvælv og forbindes med skibet via en rund tårnbue.

Over koret og skibet er der blytag, mens der er tegltag over tårnet og våbenhuset. Dele af den bevarede tagkonstruktion er ældre.

Istandsættelser

Der er udført istandsættelsesarbejder ad flere omgange, bl.a. i 1956 hvor dele af det historiske inventar blev restaureret, og i 1998, hvor arbejdet berørte flere dele af bygningen. Kirken renoveres indvendigt i 2022-2024. Arbejdet berører de kalkede flader, kalkmalerier og inventar.

Kalkmalerier

Håsum Kirke

I vinduessmiger i skibets nord- og sydside er der bevaret sengotiske kalkmalerier. Disse er dateret til årene 1475-1560 og er malet af Torumværkstedet (omkring 1530-1560) og af et ukendt værksted. På billedet ses ornamentik i vinduets top.

Håsum Kirke
Af .

Håsum Kirkes vinduesniche mod øst.

.

I kirken er der bevaret sengotiske kalkmalerier i vinduesindhakkene i skibets nord- og sydside. Malerierne er dateret til årene 1475-1560 og er malet af Torumværkstedet (omkring 1530-1560) og af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne forestiller indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, geometriske borter og planteornamentik. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad, bånd og blomst (naturalistisk).

Inventar og gravminder

Håsum Kirke

Prædikestolen og lydhimlen er udført i 1700-tallet. På prædikestolen er der rektangulære storfelter med evangelistmalerier. På den syvkantede lydhimmel er der skriftfelter, og i bunden ses en malet sol i strålekrans.

Håsum Kirke
Af .

Kirkens historiske inventar præges primært af dele fra efterreformatorisk tid, dvs. efter 1536. Ældst i kirkerummet er dog den romanske døbefont. På kummen er der lodrette tovstave, dvs. et profileret bånd med tovsnoninger, og på den baseformede fod er der løver.

Kirkens klokke er også fra middelalderen. Den er støbt i anden halvdel af 1300-tallet (unggotisk) af klokkestøberen Nicolaus Eskildsen (Eskilii) og har majuskelindskrift.

Altertavlen er et renæssancearbejde fra 1600-tallet. Den udgøres af tre felter inddelt af joniske halvsøjler med kannelurer, dvs. lodrette riller, og er kronet af et trekantet gavlstykke. I mellemstykket er der skriftfelter. Malerierne er udført i 1700-tallet og forestiller nadveren, Kristus og Moses.

Den rigt ornamenterede fontehimmel, dvs. baldakin over døbefonten, er ifølge indskriften udført i 1636. På himlen ses indskrifter, og herover er der udskårne våben.

Prædikestolen og lydhimlen, dvs. baldakin over prædikestolen, er udført i 1700-tallet. På prædikestolen er der rektangulære storfelter med evangelistmalerier, og i postament, dvs. felterne på fodstykket, og på gesimsen er der indskrifter. På den syvkantede lydhimmel er der skriftfelter, og i bunden ses en malet sol i strålekrans.

I kirken hænger et epitafium, dvs. en mindetavle, over Melchior Glob, Vellumgård, ophængt i 1636. Derudover hænger der også en mindetavle for faldne i krigen i 1864.

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig