Våben, i heraldik et skjold, der er bemalet i mønstre og figurer samt i metaller og farver. Skjoldet kan være prydet med hjelm med hjelmklæde og hjelmtegn, der angiver bærerens slægtsforhold og evt. rang. Se også heraldik.