Faktaboks

Etymologi
Landets navn stammer fra det latinske Francia, der betyder 'frankernes land'. Frankerne var en gruppe germanske stammer, der boede langs Rhinens mellemste og nedre løb i det 3. århundrede e.v.t. I de følgende århundreder blandedes de med den gallo-romerske befolkning sydfra, til hvem de videregav deres navn.
Officielt navn
France, République Française
Dansk navn
Frankrig, Den Franske Republik
Styreform
semi-præsidentiel republik
Hovedstad
Paris
Indbyggertal
65,4 millioner (nationalt estimat, 2021)
Areal
547 557 km²
Indbyggere pr. km²
119 (2019)
Officielt/officielle sprog
fransk (officielt), arabisk, tysk, desuden regionale dialekter (flamsk, lorrainsk, alsacisk, bretonsk, occitansk, picardisk, vallonsk, frankoprovencalsk, baskisk, catalansk og korsikansk). I de oversøiske kolonier tales desuden en række lokale sprog, samt andre europæiske sprog og kreolsprog.
Religion
kristne (overvejende katolikker) 63-66 %, muslimer 7-9 %, buddhister 0,5-0,75 %, jøder 0,5-0,75 %, andre 0,5-1,0 %, ikkereligiøse 23-28 % (2015). Frankrig bibeholder sin sekulære tradition, og har siden 1872 ikke indsamlet officielt data om sine borgeres etniske tilhørsforhold og religiøse overbevisning, hvilket besværliggør vurderingen af Frankrigs etniske og religiøse sammensætning.
Nationaldag
Fete de la Federation den 14. juli, på dansk kendt som Bastilledagen.
Statsoverhoved
præsident Emmanuel Macron (siden den 14. maj 2017)
Statsminister
premierminister Gabriel Attal (siden den 9. januar 2024)
Møntfod
euro
Symbol
den galliske hane, den franske lilje og Marianne, personifikationen af republikken
Valutakode
EUR
Nationalsang
La Marseillaise ('sangen fra Marseille'); på dansk kendt som Marseillaisen. Sangen blev oprindeligt kaldt "Chant de Guerre pour l'Armee du Rhin" ('Rhinhærens krigssang'). Marseilles nationalgarde gjorde sangen berømt, da de sang den, mens de marcherede ind i Paris i 1792 under revolutionskrigen.
Engelsk navn
France, French Republic
Befolkningssammensætning
Hovedparten af Frankrigs befolkning er af keltisk (gallisk), italisk (romersk) eller germansk (frankisk) afstamning. Herudover findes minoriteter med teutoniske, slaviske, afrikanske, nordafrikanske, sydøstasiatiske, arabiske og baskiske rødder; jf. den tidligere bemærkning om religion. I de oversøiske kolonier vokser denne liste og inkluderer også lokale befolkningers etniciteter.
BNP pr. indb.
253.359 kr. (2017)
Middellevetid
mænd 78,7, kvinder 85,0 år (2015)
Indeks for levevilkår, HDI
0,891 (2018)
Indeks for levevilkår, position
26 (2018)
Gini-koefficient
31,6 (2017)
CO₂-udledning pr. indb.
4,7 ton (2014)
Internetdomænenavn
.fr
Flag

Frankrig.

.

Frankrig er EU's største land. Det ligger på vestsiden af det europæiske kontinent. Frankrig har gennem flere århundreder været et af Europas kulturelle centre; bl.a. havde Den Franske Revolution stor betydning for samfundsudvikling og -tænkning i den vestlige verden.

Landet er en af verdens militære stormagter og Frankrig er permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd.

Frankrig har som en af medstifterne af det senere EU en stærk position i Europa og er medlem af G7-gruppen. Frankrig valgte i 1966 at stå uden for NATO's militære samarbejde; dog var forholdet til NATO i 1990'erne under genovervejelse. Det franske styre er meget centralistisk, og centrum for det franske samfund er Paris, hovedstaden. Befolkningen er bredt etnisk sammensat, ikke mindst pga. landets fortid som kolonimagt.

Nationalflag

Frankrigs trikolore blev skabt under Den Franske Revolution i 1789 og hejst første gang i 1794. Læs mere om det franske nationalflag.

Geografi

Frankrig er administrativt inddelt i 13 regioner, 96 departementer og 35.756 kommuner, som er langt mindre end de danske. Læs mere om Frankrigs geografi.

Sprog

I det geografiske Frankrig tales der foruden fransk adskillige andre sprog, bl.a. flamsk (100.000), lorrainsk og alsacisk, som er to tyske dialekter ... Læs mere om sprog i Frankrig.

Religion

Mens den religiøse situation tidligere var præget af modsætningen mellem katolicisme og antiklerikalisme, oplever Frankrig i slutningen af 1900-tallet en religiøs pluralisme. Læs mere om religion i Frankrig.

Forfatning og politisk system

Den Femte Republiks forfatning er fra 1958 med senere ændringer bl.a. i 2000 og 2003, styreformen er parlamentarisk. Læs mere om Frankrigs forfatning og politiske system.

Økonomi

Frankrig er verdens sjettestørste økonomi, verdens førende turistmål og Europas ledende landbrugsproducent. Læs mere om Frankrigs økonomi.

Sociale forhold

Det sociale system i Frankrig er et godt eksempel på den "kontinentaleuropæiske" model, der bygger på frivillige organisationer, hvad service og social omsorg angår, og på omfattende socialforsikringer til sikring af lønmodtagerne. Læs mere om de sociale forhold i Frankrig.

Sundhedsforhold

Franske kvinders middellevetid var i 1992 lidt over 82 år, i Europa kun overgået af schweiziske kvinders. Franske mænd lever i gennemsnit knap ni år kortere... Læs mere om de franske sundhedsforhold.

Forvaltning

Mange træk ved fransk forvaltning går tilbage til tiden efter Revolutionen, da der blev indført et stærkt centraliseret styre. Læs mere om den franske forvaltning.

Retssystem

Før Napoleon i 1804 satte Code civil (Code Napoléon), den store franske borgerlige lovbog, i kraft for hele Frankrig, havde landet været opdelt i talrige mindre retsområder. Læs mere om det franske retssystem.

Militær

De væbnede styrker er (2006) på 255.000. Hæren er på 133.500, flåden 44.000 og luftvåbnet 63.500. Reserven er på 21.650. Den franske våbenindustri kan i princippet levere alt materiel, som værnene skal bruge. Læs mere om det franske militær.

Fagbevægelse

Forbuddet mod faglig organisering blev ophævet i 1884, og i 1886 stiftedes en faglig landsorganisation under ledelse af det marxistiske parti Ouvrier français. Læs mere om fagbevægelsen i Frankrig.

Uddannelse

Den franske skole er i mange henseender et produkt af oplysningstidens menneskesyn, Napoleonstidens centralisme og adskillelsen mellem kirke og stat. Siden 2. Verdenskrig har man søgt at kombinere en kraftig ekspansion af uddannelserne med en demokratisering af det oprindelige elitære system ... Læs mere om uddannelse i Frankrig.

Biblioteker

Det vigtigste bibliotek er Bibliothèque nationale de France (BNF), grundlagt i 1300-tallet; andre betydningsfulde forskningsbiblioteker er Bibliothèque Mazarine og Bibliothèque de l'Arsenal. Læs mere om Frankrigs biblioteker.

Arkiver

Arkivmæssigt har Frankrig været foregangsland ved allerede i 1794 at indføre offentlig adgang til statens arkivalier i det franske nationalarkiv, oprettet 1790 i Paris. Læs mere om Frankrigs arkiver.

Trykte massemedier

La Gazette, grundlagt i 1631 af lægen Théophraste Renaudot (1586-1663), regnes for at være den ældste avis i Frankrig. Læs mere om de franske trykte massemedier.

Elektroniske massemedier

Radio og tv blev igangsat og indtil 1980'erne fastholdt som rent statslige medier og som regeringens talerør. Læs mere om de franske elektroniske massemedier.

Billedkunst

Den ældste kunst i Frankrig behandles i artikler om hulemaleri, kelter, merovingisk kunst og karolingisk kunst. I 1000-tallet opstod den romanske kunst, der ligesom den gotiske især var knyttet til kirken. Læs mere om fransk billedkunst.

Arkitektur

Den franske bygningskunst har bidrag fra mange strømninger, og gennem tiden har arkitekturen været inspireret af stilarter som bl.a. gotik, barok, rokoko, nyklassicisme, empire, historicisme, funktionalisme og modernisme. Læs mere om fransk arkitektur.

Kunsthåndværk og design

Frankrigs kunsthåndværk har overalt øvet stor indflydelse gennem kombinationen af kunstnerisk kvalitet og høj teknisk formåen. Læs mere om fransk kunsthåndværk og design.

Litteratur

Krønikeskrivere og poeter stemmer gerne i, når våbnene taler. De tidligste franske tekster vidner herom, fra traktater om våbenfællesskab over helteepos til beretninger om korstogene. Læs mere om fransk litteratur.

Teater

Fransk kultur er rig på kollektive manifestationer med spektakulære indslag, og det teatrale registreres på forskellige niveauer i det franske samfund. Fransk teater har ofte været epokegørende og stilskabende inden for vestligt teater. Læs mere om fransk teater.

Ballet

Igennem flere århundreder var Frankrig det toneangivende land for klassisk ballet. Kunstarten blev grundlagt ved hoffet sidst i 1500-tallet, hvor den var med til at understrege enevældens magt og pragt. Læs mere om fransk ballet.

Musik

Louis Lumière og broderen Auguste skabte filmen Arbejderne forlader Fabrikken (1895), som var blandt de film, der blev vist i Grand Café i Paris 28.12.1895. Filmen varer et minut og er optaget med skjult kamera ved Lumière-fabrikken i Lyon, sandsynligvis i sensommeren 1894.

.

Inden for det geografiske område, der omfatter det nuværende Frankrig og tilstødende landsdele, navnlig de tidligere burgundiske besiddelser i Belgien og Flandern, er der i tidens løb fremstået et betragteligt antal musikalske genrer og udtryksformer, som har øvet afgørende indflydelse på musikkens historie i almindelighed. Læs mere om fransk musik.

Folkemusik

En systematisk indsamling af fransk folkesang påbegyndtes i 1852 under Napoleon 3. Dette landsomfattende foretagende indbragte en broget blanding af tekster og melodier ... Læs mere om fransk folkemusik.

Populærmusik

Et særlig fransk fænomen er den moderne chanson populaire, udsprunget af den parisiske kabaretscene. Læs mere om fransk populærmusik.

Film

De franske brødre Auguste og Louis Lumière nævnes ofte som filmens fædre, og deres første forevisninger for et betalende publikum, den 28.12.1895, regnes vanligvis for filmens officielle fødselsdag. Læs mere om fransk film.

Mode

Fransk mode var ikke et nationalt fænomen før 1600-tallets midte. Italiensk, burgundisk og senere spansk mode havde stor indflydelse ved det franske hof fra omkring 1300-tallet. Læs mere om fransk mode.

Køkken

Fransk køkken, som det kendes i dag, ypperligt og målestok for alverdens kogekunst, er efter den herskende opfattelse opstået under indflydelse af italiensk køkkenkultur ... Læs mere om det franske køkken.

Vin

Frankrig.

.

Frankrig er ubestridt verdens førende vinland, og det er franske druesorter og metoder, der efterlignes i alle nyere vinlande. Læs mere om fransk vin.

Forhistorie

Fra Grotte du Vallonet nær Nice stammer de ældste kendte spor af mennesker i Europa ... Læs mere om Frankrigs forhistorie.

Historie

Med Cæsars erobring af området i 51 f.Kr. blev hele det senere Frankrig en del af Romerriget, og en påvirkning fra romersk kultur indledtes. Læs mere om Frankrigs historie.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig