Etik er læren om moral – det samme som moralfilosofi. Dens overordnede formål er at studere, hvordan man bør handle. Etikken har sine rødder i den antikke græske filosofi og er til stadighed et af filosofiens vigtigste områder. Inden for etikken skelnes der ofte mellem normativ etik, der undersøger de generelle moralske regler, metaetik, der undersøger moralens natur, og anvendt etik, der undersøger de moralske problemstillinger knyttet til bestemte områder, fx medicinsk etik. Hele artiklen