Soteriologi, (af gr. soteria 'frelse' og -logi), den del af den kristne teologi, der overvejer indhold og konsekvenser af NTs budskab om frelse for mennesker og verden ved Jesus Kristus. Som teologisk disciplin lægger soteriologi sig især op ad kristologi og forsoningslære. Se også frelsesorden.