Sæd og skik, konvention, sædvane, det, som man plejer at gøre i bestemte sammenhænge; det, som er i overensstemmelse med moralens krav og almindelig sædelighed, og det, som ud fra almindeligt antagne regler for adfærd, skikkene, er passende i bredere forstand. Se også skik og brug og takt og tone.