Universaliseringsprincip, filosoffen Immanuel Kants krav om, at moralske handleregler skal kunne gælde for alle, hvilket bl.a. indebærer, at en handling kun er moralsk, hvis den handlende har set bort fra sine egne interesser og sin egen situation (det kategoriske imperativ); det har spillet en stor rolle i 1900-t.s etik og moral.