Diskursetik, kommunikativ etik, moralfilosofisk position, som især de tyske 1900-t.s filosoffer Jürgen Habermas og Karl-Otto Apel har udarbejdet. Diskursetik er en moderne variant af Kants moralfilosofi, og som denne hævder den, at moralske udsagn drejer sig om, hvad der er pligt. Diskursetik er dermed en "deontologisk" etik eller moral. Samtidig hævdes det, at de moralske normer gælder for alle mennesker til alle tider og på alle steder. Hvis der opstår uenighed om gyldigheden af en moralsk norm, må de stridende parter fremføre deres grunde for eller imod i en rationel "diskurs". Den norm, som alle til slut kan gå ind for, er almen eller universel.