Amazonfloden er en af de floder, der i de seneste år har fået tildelt juridiske rettigheder. Men om de bør have sådanne rettigheder, er et bioetisk spørgsmål.

.
Licens: CC BY 2.0

Bioetik er betegnelsen for de områder af den anvendte etik, der beskæftiger sig med spørgsmål omkring, hvordan man etisk set bør handle overfor biologiske væsner og biologiske systemer.

Bioetikken søger svar på spørgsmål som: Hvordan bør mennesker agere over for andre dyr og naturen? Hvornår og under hvilke omstændigheder abort er etisk forsvarligt? Bør læger eller andre sundhedsprofessionelle udøve aktiv dødshjælp?

Områder under bioetikken

Det bioetiske interesseområde har udvidet og ændret sig gennem tiden. Dette er blandt andet sket i takt med udviklingen af nye bioteknologier samt ny indsigt i, hvordan menneskers adfærd påvirker og påvirkes af andre dyr og miljøet.

Bioetikken kan i dag opdeles i en række underområder, der hver især er særligt optagede af forskellige bioetiske spørgsmål.

Medicinsk etik

Medicinsk etik er studiet af de etiske spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med klinisk praksis og klinisk forskning. Til det første hører diskussioner om, hvornår man bør sikre sig patienters informerede samtykke til medicinske behandlinger, og hvordan man ved, hvornår en patient er i stand til at give det.

Eksempler på etiske overvejelser omkring klinisk forskning er, hvorvidt forsøgspersoner bør kompenseres for at deltage i forsøg, samt om og hvordan patienters data bør opbevares og benyttes under og efter kliniske forsøg. Et andet relevant spørgsmål under denne del af den medicinske etik er, hvorvidt det bør være tilladt at klone eller genetisk modificere dyr eller sågar mennesker i klinisk forsøgsøjemed.

Dyreetik

Dolly

Da det i 1997 kom frem at fåret Dolly var blevet klonet, gav det anledning til en voldsom bioetiskdebat omkring de etiske aspekter forbundet med at klone dyr og mennesker.

Af .
Licens: CC BY 2.0

Dyreetikken beskæftiger sig med etiske spørgsmål relateret til, hvordan vi mennesker bør behandle andre dyrearter. Et grundlæggende spørgsmål her er, om der er en etisk relevant forskel på mennesker og andre dyr, som retfærdiggør, at vi behandler sidstnævnte anderledes end førstnævnte.

Andre relevante spørgsmål for dyreetikken er, hvorvidt og i så fald under hvilke forhold, vi bør holde produktionsdyr, samt under hvilke betingelser det er etisk forsvarligt at benytte dyr i kliniske forsøg. En nyere udvikling inden for dyretikken beskæftiger sig med, hvorvidt såkaldt genforvildning eller rewilding - hvor dyrearter genudsættes i områder, de ellers har været udryddet fra – er etisk forsvarligt.

Miljøetik

Miljøetikken er den gren af bioetikken, der dels beskæftiger sig med spørgsmålet om, hvilke etiske forpligtigelser vi mennesker har over for miljøet som sådan. Skylder vi fx naturen (eller dele af naturen) de samme etiske hensyn, som vi skylder andre mennesker og dyr? Har floder, skove eller sågar hele økosystemer moralske rettigheder, og hvordan skal vi i så fald forstå disse?

Andre miljøetiske interesseområder inkluderer de etiske udfordringer, der rejser sig på baggrund af menneskets (ofte negative) indvirkning på miljøet. I de senere år er det naturligt nok særligt menneskeskabte klimaforandringer, der har optaget miljøetikkere.

Klimaetikken, som den sommetider kaldes, er særligt optaget af spørgsmål som: Hvilke etiske forpligtigelser har de mest CO2-udledende lande og deres befolkning over for de mindst udledende lande og deres befolkning? Og hvilke etiske hensyn skylder vi fremtidige generationer?

Neuroetik

Neuroetikken er en meget ny gren af bioetikken. Området beskæftiger sig med de etiske spørgsmål, der rejser sig i kraft af, at neurovidenskaben har sat os bedre i stand til at observere og ændre på personers hjerner.

Neuroetikken beskæftiger sig med spørgsmål som: Hvem der bør have adgang til eller kontrol over data fra hjerneskanninger? Bør det være etisk tilladeligt, at studerende benytter sig af såkaldte ”study drugs” til at forsøge at optimere deres læring?

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig