Faktaboks

Vallensved Kirke
Sogn
Vallensved Sogn
Provsti
Næstved Provsti
Stift
Roskilde Stift
Kommune
Næstved Kommune
Vallensved Kirke

Vallensved Kirke er en langhuskirke, da den har et langt kirkerum, hvor skibet og koret går i et. Kirken er hvidkalket med rødt tag. Foto: 2005.

Vallensved Kirke
Af .
Vallensved Kirke

Vallensved Kirke er omringet af en mur bygget i kridt- og munkesten. Foto: 2005.

Vallensved Kirke
Af .
Vallensved Kirke

Vallensved Kirke set fra sydøst. Foto: 2006.

Vallensved Kirke
Af .

Vallensved Kirke er en sognekirke, der ligger centralt i den lille by Vallensved otte kilometer nordvest for Næstved.

Kirkegården

Trods kirkegårdens udvidelse mod syd er den middelalderlige hegnsmur bevaret på alle fire sider. Den er bygget af kridt- og munkesten. Hovedindgangen er fra østsiden.

Kirkebygningen

Kirken består af et romansk skib og tårn, som er opført i kløvede. Fra den gotiske periode er der på skibets sydside bygget et kapel, koret er udbygget med to fag mod øst, og mod nord er opført et våbenhus. Tårnet er forhøjet i munkesten i senmiddelalderen. Kirken kaldes en langhuskirke, da den har et langt kirkerum, hvor skibet og koret går i et.

Danske kirker ligger normalt stik øst-vest, men i Vallensved Kirke afviger orienteringen en del mod syd. Kirken står i dag hvidkalket med røde tegltage.

Skibet

Resterne af den romanske kirke er bevaret i skibets to vestlige fag. Her har der været tre vinduer i hver langmur. I dag er der et vindue i hver af skibets romanske fag. I skibet har der oprindeligt været en dør mod syd og en mod nord. Syddøren er forsvundet, mens norddøren fortsat er i brug.

Tårnet

Det romanske tårn har tidligere haft en indgangsdør mod vest, men den er nu muret til og til dels forstyrret af et senere vindue. I den nordlige mur er den oprindelige tårntrappe, og den har ind imod tårnrummet haft en dør, der i den sene middelalder er muret til og erstattet af en i ydermuren. I slutningen af middelalderen er tårnet blevet forhøjet, hvor det mod nord og syd fik glamhuller til klokkernes lyd under de glatte kamme.

Sydkapellet

Kapellet mod syd er fra tiden omkring år 1500, og det står usædvanlig højt og opført i munkesten. Det har på begge langmure og gavlen haft vinduer. Kapellet har ligeledes haft en dør mod vest og en spidsbuet arkade til skibet, men de er begge muret til.

Koret

Det oprindelige kor blev revet ned i middelalderens seneste tid og erstattet med et nyt kor i skibets bredde, som blev bygget i munkesten. Det har et anseligt, spidsbuet østvindue, som nu er tilmuret. I den nu glatte gavlspids skimtes tilmurede højblændinger.

Våbenhuset

Våbenhuset er muligvis ældre end sydkapellet og koret, og det er næsten helt bygget af munkesten. Sidemurene har øverst et savskifte, hvor teglstenen er lagt på skrå, så deres hjørner vender udad. Gavlen er glat og til dels ommuret. Vinduet mod øst og store, spidsbuede indgangsdør er fra tiden efter 1850.

Det indre

Kirken bærer i det indre præg af de hvælvede lofter og den delvist bevarede dekoration af kalkmalerier. Skibets hvælv er fra tiden efter år 1500, mens sydkapellet og langhuskoret har hvælv, der er samtidige med deres respektive opførelse.

Mod skibet åbner tårnrummet sig med en lille rundbue.

Kalkmalerier

Vallensved Kirke

To udsmykninger fra forskellige perioder. Den ældste periode fra 1520-1540 kan ses i hvælvene og på væggene. Her ses dommedag fra den ældste periode. Foto: 2006.

Vallensved Kirke
Af .
Vallensved Kirke

Kalkmaleri i Vallensved Kirke. Her ses en del af dommedag og apostle i forbøn. Kalkmalerierne er fra den ældste periode. Foto: 2006.

Vallensved Kirke
Af .
Vallensved Kirke

Her ses en barok indskrift fra 1682-1700 på alterbordsforsiden i Vallensved Kirke. Foto: 2006.

Vallensved Kirke
Af .

I kirken er bevaret mindst to udsmykninger. Den ældste, sengotiske fra 1520-1540 kan ses i hvælvene og på væggene. Det er en usædvanlig rig og særpræget udsmykning, der bærer præg af, at den er malet lige omkring Reformationen. Specielt skal bemærkes, at det er apostlene, der sammen med Maria og Johannes Døberen går i forbøn for menneskene. Omkring sladrehullerne i hvælvet er der både malet en biskop, en kone og munke.

I kapellets blænding er der ligeledes i årene 1520-1540 udført to malede apostle, som trods beskadigelser har et yderst velbevaret farvelag.

Den yngste loftsudsmykning fra renæssancen i årene 1550-1630 består af stjerner i hvælvene, og på alterbordet er der en barok indskrift fra 1682-1700.

Inventar

Døbefonten

Den romanske døbefont i granit har om den halvkugleformede kumme under overkanten en rundstav.

Korbuekrucifiks

Ophængt på skibets sydvæg er der et unggotisk krucifiks fra midten af 1200-tallet. Det er et arbejde af sjælden kvalitet. Det har fint udformede træk og et detaljeret lændeklæde. Kongekronen og korstræet er moderne tilføjelser, og træet er næsten helt renset for farver. Det har angiveligt oprindeligt hængt over korbuen.

Altertavlen

Altertavlen fra 1590-1600 er af katakismus-typen fra højrenæssancen, som kendetegnes ved, at den centrale del er dekoreret med skriftsteder. Storstykket flankeres af korintiske trekvartsøjler, og skriftfelterne adskilles af riflede, toskanske pilastre, dvs. halvsøjler. I 1687 blev tavlens oprindelige storvinger og topstykke erstattet med nye i senbarok stil.

Prædikestolen

Den er ligesom kirkebænkene fra 1855. Prædikestolen har i fagene fyldingsfelter med malede grisaille-dekorationer, og på hjørnerne er svungne trekvartsøjler.

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig