Faktaboks

Tureby Kirke
Sogn
Tureby Sogn
Provsti
Tryggevælde Provsti
Stift
Roskilde Stift
Kommune
Faxe Kommune
Tureby Kirke
I Tureby Kirke er der kalkmalerier. De forestiller Kain og Abel, og de er meget bevaringsværdige, fordi de er sjældne. Foto: 2011.
Af .
Licens: CC BY SA 3.0
Tureby Kirke

Tureby Kirke set fra sydøst. Kirken er hvidkalket med røde tegltage. Foto: 2015.

Tureby Kirke
Af .
Kirken set fra nordøst.
.
Tureby Kirke

Tegning af Tureby Kirke fra 1855.

Tureby Kirke
Af /Det Kgl. Bibliotek.

Tureby Kirke er en sognekirke, der ligger lige vest for herregården Turebyholm omtrent 12 kilometer nord for Faxe.

Kirkebygningen

Kirken er i romansk tid (ca. 1050-1275) opført med apsis, kor (forbeholdt præsten) og skib (menighedens rum) i kridtstenskvadre. I sengotisk tid er skibet blevet forlænget mod vest, der er tilføjet et tårn mod vest og et sakristi på korets nordside, mens skibets to korsarme er fra 1722. Et sakristi er en tilbygning, hvor præsten kan opholde sig, og hvor man kan opbevare genstande, der skal bruges til gudstjenesten.

Tureby Kirke står i dag hvidkalket med røde tegltage.

Den romanske kirke

Bedst bevaret er den halvrunde apsis, der øverst på muren har en forsænket rundbuefrise. I apsissens mur er der mod øst et blændet vindue. Korets romanske vinduer er helt forsvundet, mens der i skibet sikkert har været et vindue i hver langmur.

Korgavlen har en kam med tre tinder, mens skibets gavl i sengotisk tid fik sine trappeformede kamtakker.

Skibets forlængelse mod vest

Sent i middelalderen omkring år 1500 udvidede man skibet med et fag mod vest. Det blev opført, så ydermurene flugtede med de romanske mure, mens faget er en smule bredere i det indre. Forlængelsen har et stort, spidsbuet vindue mod nord og et mod syd.

Tårnet

Lidt senere rejste man tårnet, der er muret i bælter af kridt- og munkesten. I tårnets vestlige mur er der en spidsbuet, dybtliggende døråbning, da tårnrummet i dag gør tjeneste som våbenhus. Mod syd er der et stort vindue, og under taget er der tvillinge-glamhuller, altså dobbeltvinduer, hvorfra klokkens klang kan undslippe. De to taggavle har gotiske dekorationer af trappeformede kamtakker og et rigt system af blændinger, dvs. dekorative murnicher.

Sakristiet

Sakristiet på korets nordside er af munkesten med bælter af kridtkvadre. Det har en syvtakket gavl, og gavltrekanten har flade, firkantede blændinger, et savskifte og små blændinger med trappestik. Et savskifte er muring, hvor stenene er lagt på skrå, så deres hjørner vender udad.

De to korsarme

De to korsarme er angiveligt opført i 1721-1722. Murene er af små mursten uden oprindelige detaljer. Begge bygningsafsnit har store, afvalmede tagflader, dvs. at taget afsluttes med skrå tagflader, der når længere ned end skibets, og der er i alle murene vinduer.

Kirkens indre

I kirken står det indre hvidkalket, og kirkerummet bærer præg af de murede, krydshvælvede lofter. Både apsissens halvkuppelhvælv og korets krydshvælv er formentlig oprindelige romanske. Skibet fik hen imod år 1500 indsat to krydshvælv, og den tilspidsede korbue stammer formentlig fra denne overhvælving. Hvælvene i skibets forlængelse, i tårnet og i sakristiet er krydshvælv fra deres respektive opførelse.

Kalkmalerier i Tureby Kirke

På kirkens loft over hvælvene er der fragmenter af kalkmalerier.

Specielt malerierne omkring det bevarede romanske vindueshul i nordvæggen er bevaringsværdigt, da det har en afbildning af formentlig Kain og Abels offer, da der kun er bevaret få gengivelser af dette motiv i vinduesnicher.

Inventar i Tureby Kirke

Døbefonten

Døbefonten af sandsten er fra omkring år 1625. Den slanke, ottekantede kumme har foroven halvkugleformede såkaldte hvirvelrosetter og derunder ornamentale skiver, der næsten får karakter af skæl. Den balusterformede fod har en lignende udsmykning.

Alteret

Altertavlen i sen renæssancestil er angiveligt fra 1626. Altertavlen indeholder to figurer, Moses og Johannes Døberen, mellem to par af korinthiske søjler med prydbælter. Topstykkets hermer, en mand og en kvinde, bærer kapitælerne på deres løftede arme. Altertavlen blev restaureret i 1859, hvor den bl.a. fik tilføjet de nuværende vinger, topfeltets kartouche med Christian 4.s monogram og maleriet i storfeltet. Det afbilder "Lader de små børn komme til mig", og det er signeret af A.H. Hunæus i 1859.

Prædikestolen

Prædikestol fra omkring år 1800 har fag med riflede fyldinger. Det renæssancelignende snitværk er sikkert fra 1859.

Gravminder

Opstillet i tårnrummet er der en gravsten. Det er en figursten fra 1512. I midten står et ægtepar, hvor han er i rustning med sværd, dolk, stridshammer og på hovedet har han en lukket hjelm med vinger, mens hun har stort hovedtøj og kjole. Over deres hoveder er der gotisk grenværk, og under fødderne ses dødningeben.

Kirkegården

Kirkegården har bevaret sine grænser i hvert tilfælde siden 1798, hvor et kort viser dens udstrækning. Der lader til kun at være tilføjet et areal på den vestlige side i nyere tid. Hovedindgangen ligger i den vestlige side.

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig