Faktaboks

Etymologi
Landets navn kommer fra thai Prathet Thai 'de frie folks land'.
Også kendt som

tidligere kendt som Siam (indtil 1939 og 1945-1949)

Officielt navn
Prathet Thai, Ratcha Anachak Thai
Dansk navn
Thailand
Styreform
konstitutionelt monarki
Hovedstad
Bangkok
Indbyggertal
71,6 millioner (nationalt estimat, 2021)
Areal
511 km²
Totalareal
613.115 km km²
Indbyggere pr. km²
136 (2019)
Officielt/officielle sprog
thai (officielt) som eneste sprog 90,7 %, thai og andre sprog 6,4 %, kun andre sprog (inkluderer malajisk og burmesisk) (2010). Dataet repræsenterer befolkningens talte sprog derhjemme. Engelsk tales som andetsprog af eliten.
Religion
buddhister 94,6 %, muslimer 4,3 %, kristne 1 %, andre (2015)
Nationaldag
Thailands nationaldag er kong Vajiralongkorns fødselsdag den 28. juli (1952).
Statsoverhoved
kong Vajiralongkorn (siden den 1. december 2016)
Statsminister
premierminister Srettha Thavisin (siden den 22. august 2023)
Møntfod
baht
Symbol
den mytiske figur garuda og elefanten
Valutakode
THB
Nationalsang
Phleng Chat Thai (betyder 'Thailands nationalsang')
Engelsk navn
Thailand, Kingdom of Thailand
Uafhængighed
Traditionelt siger man i Thailand at landet grundlagdes i 1238, og da landet aldrig er koloniseret, har det ikke en uafhængighedsdag.
Befolkningssammensætning
thai 80 % (53 % siamesere og lao 27 %), kinesere 12 %, malajer 4 %, khmer 3 %, andre 1 %
BNP pr. indb.
47.560 kr. (2022)
Middellevetid
mænd 71,6, kvinder 78,9 år (2015)
Indeks for levevilkår, HDI
0,765 (2018)
Indeks for levevilkår, position
77 (2018)
Gini-koefficient
36,4 (2018)
CO₂-udledning pr. indb.
4,7 ton (2014)
Internetdomænenavn
.th
Flag
.
.

Thailands mange flotte strande er efterspurgt af turister. Her Rally Beach ved Krabi.

.

Thailand er et kongerige i Sydøstasien. Landets nuværende udstrækning er resultatet af de europæiske kolonimagters grænsedragninger. Som det eneste land i Sydøstasien blev Thailand formelt set ikke koloniseret, men blev alligevel tvunget ind i ulige handelsforhold til Storbritannien. Før 1939 og i perioden 1945-1949 kaldtes landet Siam. Herefter kom landet til at hedde Thailand.

Thailands økonomi er afhængig af turisme og markedsføres som land of smile (smilets land). Men landet har også haft en betydelig industrivækst og generel økonomisk udvikling.

Thailand har haft ualmindelig mange skift mellem militærdiktatur og demokrati. I perioden fra 1932, hvor et af mange militærkup fandt sted, og frem til i dag har landet dels været besat af Japan under 2. Verdenskrig, og dels har der været en lang periode op til nutiden, hvor militæret har haft en betydelig indflydelse på samfundsindretningen.

Hovedstaden Bangkok (Krung Thep) har en befolkning på cirka 5.5 millioner. Men i hovedstadsområdet, Bangkok Metropolitan Area, er der cirka 11.3 millioner indbyggere, og dette område dækker mere end 80 % af det samlede urbane areal i landet (2024).

Thailands historie

Landets historie har været kompleks og mangefacetteret, præget af Thailands anstrengte forhold nabolandene. Dels har der været rivalisering med Khmerriget i det nuværende Cambodia, og senere invaderede Burma (nu Myanmar) landet og holdt det besat. Landet har også været under pres fra især britisk og i mindre grad fransk kolonialisme. Thailand og Japan var de eneste lande i Asien, der undgik en direkte kolonisering.

Politisk set har Thailand udviklet sig fra at være et autokratisk kongedømme med absolutistisk magt til et konstitutionelt monarki, udråbt ved et militærkup i 1932. Spørgsmålet er, hvorfor demokratiet aldrig er blevet en rodfæstet del af den thailandske politiske kultur. Nogle henviser til det asiatiske eller orientalske despoti, som betegner en særlig autokratisk og centraliseret styreform og produktionsmåde.

Siden 1932 har der været 12 fuldbyrdede militærkup og syv kupforsøg, kun afbrudt af relativt korte perioder med demokratisk valg. Samtidig har der i alt været 28 landsdækkende valg. Mange har båret præg af at være udemokratiske, og køb af stemmer har været udbredt.

Efter mange års militærstyre blev der udskrevet valg i 2023, og partiet Pheu Thai med milliardæren Srettha Thaivisin indgik en alliance med det af militæret dominerede senat samt en række partier. Disse parter har etableret en regering med Srettha som premierminister. Den tidligere premierminister Thaksin Shinawatra er tilbage i Thailand efter 15 års eksil.

Klima og geografi

Størstedelen af Thailands samlede landmasse består af tropisk klima med monsunvind. Landet grænser op til Laos og Cambodia i nord og nordøst, i vest mod Myanmar og syd mod Malaysia og er arealmæssigt det næststørste land i Sydøstasien.

De centrale dele af landet er en stor, frugtbar slette, afvandet af floden Chao Phraya (Menam) og dens bifloder og kanaler. Området er gammelt kulturland, tætbefolket og traditionelt uhyre intensivt dyrket især med ris ved kunstvanding. Landets rige vegetation er inddelt i en nordlig og en sydlig del af den plantegeografiske grænse, og der er 10.000-12.000 arter. Topografien er meget forskelligartet og dækker over et varieret landskab med bjergkæder, det store Mekong-delta, frodige dale og sandstrande på tropiske øer.

Den tropiske monsun og det tropiske klima bevirker, at der forekommer perioder med stærk regn og i nogle tilfælde oversvømmelser og tropiske storme. Vejrfænomenet El Niños opvarmningseffekt kan forsinke monsunsæsonen eller forlænge den.

Thailand står over for store udfordringer med hensyn til både miljø- og klimaforandringer. Det indebærer blandt andet mindre regn og dermed længere tørkeperioder, og generelt set bliver vejret varmere og fugtigere, hvilket vil få stor betydning for dyrkningen af afgrøder og føre til skovbrande. Endvidere er der massive problemer med luftforurening og vandforurening, og i Bangkok er der tørke og manglende vand. Ulovlig skovhugst bevirker, at skove og jungle forsvinder. Ulovlig jagt på vilde dyr mindsker bestandene og gør i en række tilfælde, at arter er ved at uddø.

Samfundsforhold og økonomi

Bangkok i 2017
Bangkoks centrum med Krung Threp-broen i forgrunden.
Af .
Licens: CC BY SA 4.0

Thailand er inddelt i 76 provinser. De er administrative enheder i forlængelse af den centrale statsmagt med en provinsguvernør, der er udpeget af Indenrigsministeriet. Undtagelsen er hovedstaden Bangkok, som har status af en særlig administrativ enhed, hvor guvernøren er demokratisk valgt.

Ifølge forfatningen fra 1997 er kongen statsoverhoved med få beføjelser, men med stor symbolsk betydning, og han har spillet en afgørende rolle i krisesituationer. Senatet er Thailands overhus, og samtlige 250 medlemmer udpeges af militæret som følge af en ændring af forfatningen i 2017. Dermed har senatet og dermed militæret afgørende indflydelse på regeringsdannelsen, uagtet at der er demokratisk valg til Repræsentanternes Hus.

Thailand har udviklet sig fra at være en feudal handelsnation i det 18. og 19. århundrede til i dag at være et middelindkomstland. Udviklingen har især taget fart siden 1950'erne, godt hjulpet af krigene i Indokina, hvor USA tilbød massiv udviklingshjælp og militær bistand til landet, hvilket kickstartede en lang periode frem til 1997 med høje økonomiske vækstrater. Især amerikanske og senere japanske investeringer i industrier har hjulpet landet til i dag at være nummer 22 blandt verdens største eksportnationer (2024). Turisme har været en af de vigtigste komponenter i den økonomiske fremgang, landet har set.

De høje vækstrater afspejler sig også i, at middellevetiden i 2022 var omtrent 80 år i gennemsnit for kvinder og mænd, mens den i 1960 var 52 år samlet for de to køn. Spædbarnsdødeligheden var i 2024 6,9 pr tusind fødsler mod 240 i 1960. Men den høje økonomiske vækst, kun afbrudt af den finansielle krise i 1997 og COVID-19-epidemien, har ikke ført til inklusiv vækst og øget velfærd.

Kultur og uddannelse

De fleste drenge i Thailand er en tid munke.

.

Thailands kultur er resultatet af indflydelse fra flere andre kulturer. Det ses i den særegne form for theravada-buddhisme, der praktiseres i landet, som er en hybridreligion, hvor flere forskellige traditioner har stimuleret og befrugtet hinanden. Indflydelsen fra animisme, tro på ånder, spådomme, mysticisme, astrologi samt forskellige kulturelle praksisser og naturligvis buddhismen selv har formet det, vi forstår som kultur i Thailand i dag. Ikke som en statisk monolit, men derimod en kultur, der er i bevægelse og forandring, og som også er påvirkelig udefra af hinduisme fra Indien, konfucianisme fra Kina og vestlige opfattelser af modernitet og kultur.

Omkring 95 % af Thailands befolkning er theravada-buddhister. Buddhismen er statsreligion, men der er fuld religionsfrihed, og der er både kristne og et relativt stort mindretal i de sydlige dele af landet, der har islam som tro. Det, der binder den thailandske kultur sammen, er fastsat af treenigheden ”Nation, Religion og Konge”. Men det er projektionen fra magthaverne af denne treenighed, der skaber en slags officielt billede af kulturen, der har til formål at skabe harmoni og orden i samfundet. Det på trods af, at der også er stor etnisk og sproglig diversitet og fem distinkte regioner med hver deres traditioner.

Uddannelsessystemet er med til at forme kulturen i Thailand. Ifølge forfatningen fra 1997 har alle børn og unge pligt og ret til en 12-årig grunduddannelse. Men det thailandske uddannelsessystem fungerer ikke optimalt, og OECD vurderer det som under gennemsnittet i verden. Thailandske lærere har generelt set et godt ry og er respekterede samfundsbærere. De opfattes tit som en slags ekstra-forældre, der skal bruge deres visdom til at løfte de studerende. Luksite betyder studerende på thai, men luk betyder også barn.

Sprog

Lidt over 80 % af befolkningen i Thailand taler det officielle hovedsprog, Siam thai, som oprindeligt stammer fra hovedstaden Bangkok. Det er inddelt i fire regionale dialekter. Den sydlige dialekt, yawi, der delvist forbindes med malayisk, den nordlige, der kaldes yuan, og den nordøstlige dialekt, som kaldes isan lao thai. Den vigtigste er Siam thai, der benyttes i uddannelsessystemet, medier og underholdningsbranchen. Det er det mest udbredte og forstås af de fleste borgere i landet.

Derudover er der en række andre sprog, fx kinesisk, der bruges af cirka 10 % af befolkningen, igen i forskellige dialekter med oprindelse i Kina. Endelig er der 51 selvstændige, men mindre sprog, der benyttes af minoritetssamfund. Desuden tales der khmer i grænseområderne til Cambodia, karen ved grænsen til Myanmar og malaysisk i den sydlige del af landet ved grænsen til Malaysia.

Thailand og Danmark

Dronning Margrethe og prins Henrik i Thailand i 2001
Dronning Margrethe og prins Henrik med Thailands kong Bhumibol og dronning Sirikit foran knælende dansere i Chakri Maha Prasat Throne Hall i Bangkok under et statsbesøg i 2001.
Dronning Margrethe og prins Henrik i Thailand i 2001
Af /Ritzau Scanpix.

Den første kontakt mellem Thailand og Danmark blev skabt omkring 1621, hvor danske handelsfolk ankom til landet, der dengang hed Siam. Siden da har forholdet mellem de to lande været meget givende og gensidigt udviklende på en lang række niveauer. Blandt andet har de to landes kongehuse haft et tæt forhold til hinanden, og de diplomatiske forbindelser, der indledtes i 1858, har ledt til en udbygning af både handel, og andet økonomisk samarbejde. De to lande underskrev en traktat med titlen ’Venskab, Handel og Navigation’, og et logo blev fremstillet med de to landes nationale symboler, nemlig elefanten fra Thailand og svanen fra Danmark i rødt, hvidt og blåt.

Det blev starten på et mangefacetteret samarbejde, der blandt førte til, at ØK fik hovedkvarter i Bangkok. Danske søfolk assisterede i opbygningen af Siams flåde, og både tog og sporvogne blev til i samarbejde med danske ingeniører og firmaer. Thai Airways blev skabt i samarbejde med SAS, og mælkeproduktionen i Thailand blev startet med dansk ulandsbistand i 1960'erne. Samarbejdsprojekterne fik alle stor succes, og nogle i så høj grad, at de for længst er vokset helt fra det danske samarbejde, og i enkelte tilfælde er blevet konkurrenter.

I dag bor der cirka 13.000 thailandske statsborgere i Danmark, og over 150.000 danskere besøger i gennemsnit Thailand hvert år.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig