Faktaboks

Teestrup Kirke
Sogn
Teestrup Sogn
Provsti
Tryggevælde Provsti
Stift
Roskilde Stift
Kommune
Faxe Kommune

Teestrup Kirke er en sognekirke, der ligger i byen af samme navn omtrent 21 kilometer nordvest for Faxe.

Kirkebygningen

Teestrup Kirke

Teestrup Kirke er opført i munkesten og står hvidkalket med røde tegltage. Foto: 2014.

Teestrup Kirke
Af .

Kirken har et senromansk skib (menighedens rum), som er opført i munkesten. I den sengotiske periode byggede man et nyt kor (forbeholdt præsten), et tårn i vest, et sakristi ved korets nordside og et sydvendt våbenhus. Et sakristi er en tilbygning, hvor præsten kan opholde sig, og hvor man kan opbevare genstande, der skal bruges til gudstjenesten.

Kirken står i dag hvidkalket med røde tegltage.

Det romanske skib

Teestrup Kirke

Teestrup Kirkes prædikestol er fra omkring år 1615. Den er udført af Brix Snedker i Roskilde. På prædikestolen er der figurer af kvindelige hermer, og i prædikestolens felter er der relieffer. De forestiller gravlæggelsen, opstandelsen, himmelfarten og dommedag. Foto: 2014.

Teestrup Kirke
Af .

I det romanske skib har der oprindeligt været en dør mod syd og en mod nord. Hvor den nordlige er muret til, er den sydlige stadig i brug i omdannet form. Af de oprindelige, romanske vinduer er kun rester bevaret af et enkelt vindue.

På langmurenes hjørner er der svagt fremspringende murpiller, såkaldte lisener. Taggavlen mod øst er bevaret med to vandrette savskifter, hvor stenene er lagt på skrå, så deres hjørner vender udad.

Koret

I den sengotiske tid rev man det romanske kor ned og opførte det nuværende. Det har haft et større vindue i øst, som nu er muret til, samt det endnu eksisterende sydvindue. Gavlens højblændinger, dvs. dekorative murnicher, er oprindelige, men deres toppe er blevet hugget om. I dag har de spidse afslutninger, som følger taglinjen.

Sakristiet

Kun lidt yngre end koret er sakristiet, men helt samtidige er de ikke. De nuværende vinduer og døren mod vest er kommet til i nyere tid. Gavlen har gotiske dekorationer med trappeformede kamtakker og højblændinger.

Våbenhuset

Også våbenhuset er bygget i middelalderens sidste tid. Det har en fladbuet indgangsdør i et højt murfelt med dobbelt fladbue. Døren er trukket noget til vest, vistnok af hensyn til et nu helt tilmuret, spidsbuet vindue, som har siddet østligere i muren. Gavlen har små kamtakker og en rig blændingsdekoration af midtsjællandsk karakter.

Tårnet

Tårnet er ligeledes fra den sene del af den gotiske periode. Det blev i 1882 muret kraftigt om, så kun den nederste del og nordmuren har bevaret murværket af munkesten i oprindelig stand. Det har under taget tvillinge-glamhuller til klokkernes lyd. Taggavlene har dekorationer, der efterligner gotiske dekorationer med pudsige, rundbuede højblændinger.

Kirkens indre

I kirken står det indre hvidkalket, og kirkerummet bærer præg af de murede, krydshvælvede lofter. Skibet fik sine to krydshvælv omkring år 1300, mens korets krydshvælv samt den spidse korbue er samtidige med opførelsen af det nyere kor. Både tårnet og sakristiet har krydshvælv fra deres respektive opførelse. Mellem skibet og tårnrummet er der en meget bred, spids tårnbue.

Kalkmalerier i Teestrup Kirke

Kalkmalerier i Teestrup Kirke

Malerierne er malet af Teestrupværkstedet (omkring 1290) og af et ukendt værksted. Her ses ornamental udsmykning på ribber og på buen samt træ i buens top. Foto: 2017.

Kalkmalerier i Teestrup Kirke
Af .
Teestrup Kirke
Kalkmalerierne i Teestrup Kirke er bevaringsværdige. Her ses kalkmalerier med geometriske borter. Foto: 2017.
Af /Nationalmuseet, Danmark.
Teestrup Kirke

Her ses to indvielseskors bag altertavle mod syd. Foto: 2017.

Teestrup Kirke
Af .
Teestrup Kirke

Kalkmalerier i Teestrup Kirke. Her ses skjoldbue mod vest. Foto: 2017.

Teestrup Kirke
Af .

Der er kalkmalerier på korets og tårnets vægge og i skibets hvælv. De mest markante dele af udsmykningen er geometriske borter på alle hvælvenes buer samt topornamenter i kappernes toppe. De er udført af Teestrupværkstedet omkring år 1290.

Udsmykning er omfattende, men den er kraftigt opmalet i 1920’erne.

Inventar i Teestrup Kirke

I Teestrup Kirke er der inventarstykker fra mange perioder af kirkens historie lige fra den romanske døbefont til altertæppet fra 1994 af Ulrich Rössing (født 1939).

Prædikestolen

Prædikestolen fra omkring år 1615 er fra den sene renæssance. Den er udført af Brix Snedker i Roskilde. De fire fag adskilles af kvindelige hermer, dvs. halvfigurer på halvsøjler, som sikkert har været udstyret med dydernes attributter, dvs. særlige kendetegn. Kun ’retfærdigheden’ har bevaret sine kendetegn. Felterne har arkader med et væld af figurer omkring sig, og i felterne er der relieffer. De forestiller gravlæggelsen, opstandelsen, himmelfarten og dommedag.

Alteret

Altertavle fra omkring år 1630 er i tidlig bruskbarok stil. Denne afart af barok kunst er kendetegnet ved, at den har forvredne og bevidst monstrøse ornamenter. Altertavlen har fire fritstående korinthiske søjler, der deler storstykket i tre felter. I sidefelterne er der fritskårne figurer af Moses og Johannes Døberen, mens der i midten er et maleri af Jesus på korset og i toppen et maleri af den sidste nadver, der begge er udført efter 1936. Topstykkets maleri flankeres af hermerne ’tro’ og ’håb’, og på toppen af altertavlen sidder ’retfærdigheden’.

Kirkegården

Kirkegården er efter middelalderen udvidet kraftigt mod øst. Den er omgivet af en mur, der angiveligt er opført efter 1850, og der er hovedindgang fra vest.

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig