Savskifte, murstensskifte, hvor stenene er lagt på skrå, så deres hjørner ligger ud til murflugten; især anvendt i dekorativt øjemed ved gesimser og bånd i bygninger fra middelalderen og senere.