Louis Pio

Faktaboks

Louis Pio

Louis Albert Francois Pio

Født
14. december 1841, Roskilde
Død
27. juni 1894, Chicago, USA

Louis Pio var kun 29 år, da han i sommeren 1871, i første omgang anonymt, skabte furore i den danske offentlighed med sin opfordring til arbejderne om at opbygge en socialistisk organisation. Pio ledede arbejderbevægelsen i mindre end tre år, men kom til at spille en afgørende rolle ikke mindst i kraft af den nye aggressive journalistiske stil, som han introducerede, præget af et rigt billedsprog og religiøst farvet retorik. Fotografi fra ca. 1875.

.

Artikelstart

Louis Pio var en dansk socialist. Han var grundlægger af den socialistiske arbejderbevægelse i Danmark.

Louis Pios opvækst i en officersfamilie var præget af social usikkerhed og rastløshed. Cand. phil 1862. Han meldte sig som officersaspirant i krigen i 1864, uden at komme i kamp. I de følgende år ernærede Pio sig ved undervisning og løse skribentjob, indtil han i 1870 blev udnævnt til postassistent.

Under påvirkning af international socialistisk litteratur og af Pariserkommunen udsendte Pio i sommeren 1871 Socialistiske Blade, 1-2, der blev signalet til grundlæggelsen af en socialistisk bevægelse. I august grundlagde han sammen med sin fætter Harald Brix ugebladet Socialisten (fra 1874 Social-Demokraten).

Han redigerede og skrev det meste af bladet og blev den faktiske leder af den danske afdeling af Første Internationale, der blev stiftet 15.10.1871 og var forløber for Socialdemokratiet. I marts 1872 trådte han offentligt frem og lod sig betitle stormester.

Med den berømte artikel "Maalet er fuldt!", bragt i Socialisten 2.5.1872, indkaldte Pio til et møde 5. maj på Nørre Fælled i København (se Slaget på Fælleden). Myndighederne forbød mødet, og natten mellem den 4. og 5. maj blev Pio anholdt sammen med Brix og Paul Geleff.

Den 29.3.1873 idømtes han seks års forbedringshus for at ville omstyrte det bestående samfund. Pio blev benådet 8.4.1875 og genoptog ledelsen af den hastigt ekspanderende arbejderbevægelse, hvis politiske og faglige enhed han ønskede at bevare. Samtidig etablerede han kontakter til Karl Marx og Friedrich Engels, over for hvem han udviklede sine idéer om socialismens muligheder i et bondesamfund som det danske.

Louis Pios ofte meget egenrådige ledelsesstil, især efter Gimlekongressen i 1876, førte imidlertid til en intern opposition imod ham, og i begyndelsen af 1877 accepterede han, og Poul Geleff, et "tilbud" om en betydelig sum penge og en enkeltbillet til USA.

I marts 1877 emigrerede han med sin familie og slog sig ned i Kansas, hvor han forsøgte at skabe et nyt socialistisk samfund. Det brød dog hurtigt sammen, og Pio ernærede sig i de følgende år som skribent, bladudgiver og kontormand. Han døde af tyfus i Chicago.

Ved Socialdemokratiets 50-års-jubilæum i 1921 blev Louis Pios aske hentet til Danmark, og partiet rejste på Vestre Kirkegård en mindesten for sin grundlægger. Se også arbejderbevægelsen i Danmark.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig